Данни, публикувани от Министерството на финансите, показват, че единадесетте общини, за които бяха отпуснати безлихвени кредити през 2017 г. с цел оздравяване на местните финанси, продължават да изпитват проблеми, като към средата на тази година някои от тях (включително Тетевен, Септември, Плевен и Сливен) не са платили нито лев по заема си. Други от тях, като Белово и Сунгурларе, са внесли само символични суми.

Въпреки че окончателният срок за погасяването на задълженията беше вчера, 1 декември, няма данни те да са били обслужени. Към средата на 2019 г. остатъчният размер на заема към общините е възлизал на 25,5 млн. лв. при първоначално отпуснато кредитиране от 29,3 млн. лв., а общият размер на просрочените задължения на деветте населени места към централния бюджет по това време е 76,8 млн. лв. "Общините или са превели остатъчния размер или са получили някаква отсрочка или дори нов безлихвен заем. Информация обаче няма", написа във Facebook старши икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев.

От деветте общини, най-сериозни са необслужените дългове на Перник (26 млн. лв.), Сливен (19,7 млн. лв.) и Велинград (6,6 млн. лв.). Същевременно, макар че просрочените задължения са намалели спрямо 2017 г., темпът на тяхното понижаване е по-нисък от предварително заложеното в оздравителната програма.

Кои са общините с най-голям ръст и спад на наетите лица

Кои са общините с най-голям ръст и спад на наетите лица

Анализ на ИПИ

"При осем общини (всички без общините Велинград и Септември) с отпуснат заем през 2017 г. в края второто тримесечие на 2019 г. спрямо края на 2016 г. има намаление на задълженията за разходи", посочва се все пак в документа, публикуван от Министерството на финансите.

Публикуваната информация означава, че макар безлихвеното кредитиране да е довело до известни подобрения (понижаването на задълженията за разходи), въпросните общини изпитват сериозни структурни проблеми в управлението на финансите си, които не са коригирани от финансовите инжекции, отпуснати преди две години.

На макроравнище ситуацията не е много по-благоприятна. Почти половината (49,4%) общини в страната имат просрочени задължения към централния бюджет, които възлизат на 132 млн. лв. към средата на годината. Останалите 50,6% са без просрочвани плащания. Спрямо същия период на 2018 г. 83 общини са понижили необслужваните си задължения с 32 млн. лв., а 50 общини са ги увеличили с 26,7 млн. лв.