Съветът на директорите на Банката на Русия на заседанието си на 7 февруари понижи основния си лихвен процент с 0,25 процентни пункта до 6% годишно. С развитието на икономиката в съответствие с основните си прогнози паричнокредитният регулатор предполага вероятността за по нататъшно намаляване на базовите си лихвени ставки.

Централната банка на Руската федерация отчита, че забавянето на инфлацията е по-бързо от прогнозираното. През януари годишната базова инфлация възлиза на 2,7% срещу 3,1% през декември 2019 година. Инфлационните очаквания на населението и ценовите очаквания на предприятията като цяло остават стабилни.

Темпът на растеж на руската икономика се увеличи през втората половина на 2019 година. Остават рисковете от значително забавяне на световната икономика.

Растежът на икономиката на Русия падна наполовина

Растежът на икономиката на Русия падна наполовина

През тази година обаче се очаква покачване

"В краткосрочен план дефлационните рискове все още надделяват над проинфлационните. При тези условия, като се вземе предвид настоящата парична политика, годишната инфлация ще възлиза на 3,5-4% през 2020 г. и ще остане близо до 4% в бъдеще ", се казва в съобщението на руската Централна банка.

Банката на Русия възнамерява да взема решенията си за основния лихвен процент, като взема предвид действителната и очакваната инфлация, прогнозираното икономическо развитие, вътрешните и външните рискове и реакцията на финансовите пазари към тях.

На 13 декември 2019 г. Централната банка понижи основната си ставка с 0,25 п.п. до 6,25%. Миналата година паричният регулатор намали лихвата пет пъти - през юни, юли, септември, октомври и декември. През 2018 г. Централната банка на два пъти намали основния си лихвен процент и го повиши два пъти.

Следващото заседание на Съвета на директорите на Банката на Русия, който ще разгледа въпроса за нивото на ключовите лихви, ще се проведе на 20 март.