Не би трябвало да има никакви притеснения за банковата система в страната. Правителството работи активно за присъединяването на България към еврозоната (ERM-2). Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов в хода на парламентарния контрол в петък.

"Работим активно за присъединяване към ERM-2, което е първата стъпка, за да продължим към едновременното, подчертавам едновременното членство, в Еврозоната и Банковия съюз, защото няма как да сте член на Банковия съюз, без да сте член на Еврозоната. Онзи механизъм е друг и за него можем да говорим допълнително", заяви Горанов пред депутатите.

Коментара на Горанов е в отговор на въпрос на социалиста Красимир Янков, който внесе питане относно политиката на България за присъединяването на страна ни към банковия съюз в Европейския съюз. Янков припомни Консултативния съвет по национална сигурност от месец юни 2014 г., на който президентът Плевнелиев обяви, че има разбирателство между политическите партии, че общественото доверие в банковата система е ключово условие за финансовата стабилност в страната и за функционирането на икономиката. По думите на социалиста тогава на КСНС се е решило Българската народна банка да поиска проверка от Европейския банков орган за оценка на ефективността на надзора върху българските банки, както и да се предвиди законодателна инициатива за подобряване на ефективността на банковия надзор и ясното носене на отговорност.

"От 2014 г. до сега са повече от три години, близо четири години и ефектът от решението на Консултативния съвет за национална сигурност в голяма степен е достояние на обществеността, но Ви призовавам отново да потвърдите стабилността на банковата система в България във връзка с така направените стрес тестове и с международно участие на експерти от европейско ниво и решението тогава е да се инициира от Българска народна банка и се адресира към Европейския банков орган и ние да се обединим да се стартира от изпълнителната власт цялата тази проверка на банковата система", призова Янков и добави, че у нас има пълен консенсус между политическите сили незабавно да се стартира процедурата за влизане на България в Единния банков надзорен механизъм на Европейския съюз, като това да е първа стъпка към присъединяването на България към Европейския банков съюз.

В отговор Горанов посочи, че "не би трябвало да има никакви притеснения за банковата система. Тя е достатъчно добре капитализирана. Това го показаха и стрес тестовете и оценката на качеството на активите на цялата банкова система през 2016 г. Това го показва и деескалацията на макроикономическите дисбаланси, която беше направена от Европейската комисия през миналия месец. От прекомерни дисбаланси, ние преминахме към дисбаланси".

По думите на Горанов темата е специфична, защото през последното десетилетие в еврозоната са настъпили сериозни промени в отговор на последиците от суверенната криза и кризата в банковата. Създаването на Банковия съюз представлява една от най-големите институционални промени, допълни министърът.

"Банковият съюз доразвива Еврозоната. Това означава, че присъединявайки се към Еврозоната, ние автоматично ще се присъединим и към Банковия съюз. Следователно, подготовката и после присъединяването към Еврозоната и Банковия съюз са два процеса, които протичат и завършват едновременно. Такава е практиката на други държави, присъединили се към Еврозоната в периода, когато там вече имаше Банков съюз - например Латвия е член от 2014 г., и Литва е член от 2015 г."

Според финансовия министър е известно, че България има отлични макроикономически показатели и изпълнява критериите за членство в Еврозоната. "Това са критериите в Договора от Маастрихт - държавен дълг, бюджетен дефицит, дългосрочен лихвен процент - в случая по 10-годишни ДЦК (Държавни ценни книжа) в лева, който за февруари 2018 г. е 0,9765%, инфлация - в средногодишната ни инфлация по последни данни за февруари 2018 г. е 1,32 на сто, измерена чрез Европейския хармонизиран индекс за потребителските цени. В същото време е необходимо да изпълним и условието за членство в ERM-2 е критерият за валутен курс - минимум две години участие в ERM-2 с фиксирания курс на лева към еврото", обясни той.

Правителство работи активно за присъединяване към ERM-2, което е първата стъпка, за да продължи страната към едновременното членство в еврозоната и Банковия съюз, довърши Горанов и отказа да споделя повече детайли предвид конфиденциалността на процедурата и пазарната чувствителност на темата.