В края на април депозитите на неправителствения сектор са 63,581 млрд. лв. (70.1% от БВП), като годишното им увеличение е 8.6% (7.3% годишно повишение през март 2016 година), показват публикуваните днес данни на БНБ.

Депозитите на нефинансови предприятия са 17,291 млрд. лв. (19.1% от БВП) в края на април 2016 година. В сравнение със същия месец на 2015 г. те се увеличават с 12.1% (10.9% годишно повишение през март 2016 година). Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 14.1% на годишна база през април 2016 година (7.3% годишно повишение през март 2016 г.) и в края на месеца достигат 3,054 млрд. лв. (3.4% от БВП).

Депозитите на домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) 43.237 млрд. лв. (47.7% от БВП) в края на април 2016 година. Те се увеличават с 6.9% спрямо същия месец на 2015 г. (6% годишно нарастване през март 2016 година).

Кредитите за нефинансови предприятия се понижават с 2.2% на годишна база през април 2016 г. (2.7% годишно намаление през март 2016 г.) и в края на месеца достигат 30.076 млрд. лв. (33.2% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са 17,99 8 млрд. лв. (19.9% от БВП) в края на април 2016 година. Спрямо същия месец на 2015 г. те намаляват с 1.4% (1.5% годишно понижение през март 2016 година).

В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.662 млрд. лв. и намаляват на годишна база с 0.3% (0.5% годишно понижение през март 2016 година).

Потребителските кредити възлизат на 7.196 млрд. лв. и се понижават с 2% спрямо април 2015 г. (2.3% годишно намаление през март 2016 година). На годишна база другите кредити се увеличават с 0.6% (0.1% годишно намаление през март 2016 г.), като достигат 713.7 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 1.237 млрд. лв. (1.4% от БВП) в края на април 2016 година. В сравнение с април 2015 г. те се увеличават с 10.5% (7.5% годишно повишение през март 2016 година).