"Лев Инс" е най-високо класираната от българските застрахователни компании в региона на Югоизточна Европа за 2018 г., сочат данните от дванадесетото издание на изследването на SeeNews Top 100 SEE. Компанията заема 18-о място, като е следвана непосредствено от "Булстрад Виена иншурънс груп", "ДЗИ - Общо застраховане" и "Армеец", а малко по-назад в класацията са "Бул Инс" (която се изкачва с цели десет позиции до 26-о място), "Евроинс" (30-а позиция), "Дженерали застраховане" (31-а), "Алианц България" (32-а), като последните две са единствените местни компании, отчели спад, "ОЗК - Застраховане" (37-а) и "Булстрад лайф Виена иншурънс груп" (40-а). Във втората половина на таблицата попадат животозастрахователните подразделения на някои от българските компании.

Застрахователният пазар в България е сред най-бързо растящите в Европа

Застрахователният пазар в България е сред най-бързо растящите в Европа

Представителите на сектора са класирани според размера на записаната бруто премия, която представя платимите от застрахования премии през целия период на застраховките. В случая на "Лев Инс" те възлизат на 143,3 млн. евро, като спрямо 2017 г. растат с 36,91%. Въпреки че са по-назад в класирането, "Бул Инс" регистрират най-големия ръст по този показател от всички попаднали в класацията - от 52,89% до 97,8 млн. евро, следвани от "ОЗК - Застраховане" с 40,01% до 74,3 млн. евро. Спад с 3% бележи записаната бруто премия на "Алианц България", до 84,7 млн. евро.

Въпреки общия си растеж, българските компании като цяло биват изпреварени от румънските, което не е необяснимо, предвид размера на пазарите в двете държави, като северната ни съседка дори има един представител в челната петица. Най-големите застрахователи в Югоизточна Европа са словенските компании Zavarovalnica Triglav и Zavarovalnica Sava, чиито записани бруто премии са съответно 660,2 и 392,3 млн. евро. "Първите три застрахователя запазват местата си за трета поредна година, като подобряват както записаната си бруто премия, така и нетната си печалба", се посочва в доклада.

Кои са най-големите застрахователи към средата на 2019-а?

Кои са най-големите застрахователи към средата на 2019-а?

Брутният премиен приход в общото застраховане достигна 1 212 276 106 лв

Въпреки растежа на местните компании, пред българските застрахователи все пак има неизвестни на пазара. "Има два големи пропуска в регулаторната ни рамка", коментира главният изпълнителен диркетор и председател на борда на директорите на "ОЗК - Застраховане" Александър Личев. "Все още нямаме стандартизирана методология за определяне на размера на обезщетенията за материални и нематериални щети, произтичащи от телесни повреди, и системата бонус-малус, която тепърва трябва да бъде въведена." Според него с продължаването на здравната реформа на местния пазар ще се наблюдават още повече сливания и придобивания, особено на бивши здравни фондове, регистрирани като застрахователни компании.

Освен словенските застрахователи, единствено представителите на България и Румъния преминават границата от записана бруто премия от 1 млрд. евро общо, със съответно 1,2 и 1,3 млрд. евро. "Обаче по отношение на представянето, България класира общо 19 компании в класацията (с един повече от Румъния), което показва силната конкуренция на местния пазар", се посочва в документа. По този показател страната също е лидер, а третото и четвъртото място се поделят от Хърватия и Словения с по 14 компании.