В края на септември 2016 г. депозитите на неправителствения сектор са 66.380 млрд. лв. (74.6% от БВП), като годишното им увеличение е 8.9% (9.6% годишно повишение през август 2016 година), показват данните на Българската народна банка.

Депозитите на домакинствата са 43.833 млрд. лв. (49.3% от БВП) в края на септември 2016 година. Те се увеличават с 6.7% спрямо същия месец на 2015 г. (6.9% годишно нарастване през август 2016 година).

Депозитите на нефинансови предприятия са 18.586 млрд. лв. в края на септември. В сравнение със същия месец на 2015 г. те се увеличават с 10.5% (12.8% годишно повишение през август 2016 година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 30.4% на годишна база през септември 2016 година (29.9% годишно повишение през август 2016 г.) и в края на месеца достигат 3.962 млрд. лева.

В края на септември 2016 г. кредитите за неправителствения сектор са 50.354 млрд. лв. при 50.225 млрд. лв. към август 2016 г.. През септември 2016 г. те намаляват на годишна база с 0.1% (0.1% годишно повишение през август 2016 година).

Кредитите за нефинансови предприятия се понижават с 1.4% на годишна база през септември 2016 г. (0.9% годишно намаление през август 2016 г.) и в края на месеца достигат 30.437 млрд. лева.

Кредитите за домакинства в края на септември са 18.421 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2015 г. те се увеличават с 0.5% (0.1% годишно повишение през август 2016 година).

В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.762 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 0.9% (0.8% годишно увеличение през август 2016 година).

Потребителските кредити възлизат на 7.323 млрд. лв. и се понижават с 0.6% спрямо септември 2015 г. (0.7% годишно намаление през август 2016 година). На годишна база другите кредити се увеличават с 18.1% (12% годишно повишение през август 2016 г.), като достигат 879.5 млн. лева.