Европейската централна банка (ЕЦБ) вероятно ще обяви допълнителни мерки за стимулиране на икономиката на еврозоната на заседанието си днес. Има голяма вероятност да бъдат засилени т.нар. количествени улеснения или иначе казано програмата за изкупуване на облигации от държавите членки, пише BBC.

Също така анализатори прогнозират, че ще последва намаляване на лихвите по депозитите. Целта е по този начин да се засили кредитирането. По този начин политиката ще подкрепя и ще гарантира по-голяма печалба на банките, както и осигуряването на свободното движение на капитали.

Основна причина от ЕЦБ да продължат политиката си на стимулиране на икономиката е ниската инфлация. По последни данни на Евростат тя е едва 0,1% за държавите от еврозоната, при заложена цел от минимум 2%.

Базисната инфлация, която изключва волатилните цени на хранителните стоки и горивата, също е ниска и през последните месеци се задържа на ниво около 1 на сто. 

Причина ниската инфлация и изпадането в дефлация да бъде такъв проблем за страните от единния валутен съюз е, че те могат да предизвикат сериозно нарастване на дълговете.