Министерството на финансите на Гърция отбелязва силно подобряване на показателите за изпълнението на бюджета за деветте месеца на годината.

Бюджетът на страната за периода януари - септември 2018 г. е изпълнен с профицит от 293 млн. евро, сочат предварителните данни, съобщи министерството.

За сравнение, през същите девет месеца на миналата година бюджетът бе на дефицит в размер на 327 милиона евро.

Първичният излишък на бюджета (преди плащанията по дълговете на страната) за януари - септември тази година е 4,809 млрд. евро при заложен целеви показател 2,521 млрд. евро. За същия период на миналата година първичният профицит на държавния бюджет бе 4,542 млрд. евро. 

Приходите в бюджета за деветмесечието са 37,228 млрд. евро, което е с 591 млн. евро или с 1,6% над планирания показател.

Разходите за периода са 36,936 млрд. евро - с 1,543 млрд. евро по-малко от заложените (38,479 млрд.).

По-малки от планираните са главно разходите по програмата за въоръжаване на Министерството на отбраната - с 185 млн. евро и субсидиите за селското стопанство - с 117 млн. евро. 

В сравнение със същия период на 2017-а разходите по държавния бюджет се увеличават с на 582 млн. евро за допълнителни социални изплащания в размер на 223 млн. евро и с 435 млн. евро за попощи за социално слаби семейства с ниски доходи.

Гърция през август приключи с програмите за финансова помощ, по които страната получаваше кредити, обвързани с изпълнението на определени реформи и сериозни икономии. Атина се задържи и след излизането от програмите да спазва поетите пред кредиторите задължения в тази насока.