За последната година преките чуждестранни инвестиции в България са намалели рязко с две трети или в парично отражение с близо 406 милиона евро. Това показват данните от статистиката на Българската народна банка (БНБ) за периода януари - май 2017 година в сравнение със същите месеци на предходната.

Към края на май тази година показателят възлиза на 119,8 милиона евро при 525,7 милиона евро за предходната. За този месец те намаляват с 6,2 милиона евро за разлика от увеличение със 130 милиона евро за петия месец на 2016-а.

Значителен е спадът на вложенията на чужди граждани в недвижими имоти в България. За първите пет месеца на тази година те възлизат на 2,3 милиона евро при 28,3 милиона евро за същия период на предходната.

Това означава, че инвестициите в този сегмент са се свили повече от 12 пъти за последните 12 месеца.

Най-голям дял от общия размер продължават да имат тези от Русия, следвани от вложения на граждани на Казахстан, Чехия и Австрия.

Обратна е тенденцията при инвестициите на българи в чужбина. През първите пет месеца на 2017 година те нарастват близо 4 пъти по-бързо. Статистиката сочи, че за този период те са се увеличили с 86,5 милиона евро при ръст от 22,1 милиона евро за същите месеци на 2016 година.