Новият собственик на ДЗИ, белгийската банка KBC е заявила, че ще доведе нови белгийски инвеститори в страната, с които работи съвместно от дълги години.

Това стана ясно след разговора между вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин и председателят на КВС Group Андре Берген. Двамата проведоха разговор на четири очи по време на Петата европейска бизнес среща на върха, посветена на 50-ата годишнина от Римския договор, чиято темата бе „Реформа за изпълнение: Европа е нашият бизнес".

Обсъждайки плановете за финансовата дейност на белгийската банка след закупуването на ДЗИ през месец януари т.г. Андре Берген е подчертал, че банка КВС цели дългосрочно присъствие на българския банков и застрахователен пазар и ще доведе нови инвеститори в страната, главно в сферата на промишлеността, които представляват дългосрочни нейни партньори.

Изпълнителният директор на Дексия груп Аксел Милер пое ангажимент за активно участие на банката в подготовка на проекти от страна на българските общини за финансиране от европейските структурни фондове и кохезионния фонд. Банката ще организира семинар на тази тема в България и ще финансира конкретни проекти в български общини.