Към днешна дата само една страна в света има нулева основна ставка, а в други три тя остава отрицателна. Да, и това се случва.

Преди няколко месеца имаше много повече държави с нулева ставка, а преди година още повече. Сега много от тях вече са повишили лихвите си за борба с инфлацията, някои дори няколко пъти, но кои държави все още държат нулева ставка и това нормално ли е?

Всеки случай е индивидуален, нека да го разгледаме, пише Константин Белий в zen.yandex.

България

Тази страна, въпреки че е член на ЕС, все още запазва собствената си валута - лева. Преминаването към еврото е планирано за 2024 година.

В България инфлацията, както и в еврозоната, започна постепенно да се ускорява от края на 2021 г. (преди това беше на отрицателни стойности), а сега вече расте стабилно на годишна база с 1-2% всеки месец. По данни от юли общата инфлация е 17,3%, а при храните вече е 24,16%.

От 2016 г. насам обаче Българската централна банка държи лихвата на нула и дори при ускоряване на инфлацията не бърза да я повишава.

От експертна гледна точка е напълно напразно, тъй като инфлацията може скоро да излезе извън контрол, а може би вече излиза извън контрол. Дори не знаем защо централната им банка е толкова упорита.

Япония

В тази страна изключително ниският сконтов процент е традиционно от 90-те години на миналия век. А от 2016 г. до днес той е отрицателен: -0,1%.

Но и инфлацията в Япония е традиционно ниска. Много рядко надхвърля 2%, така че средно варира от -2% до 2%, тоест приблизително, показателят се движи близо до нула. По-конкретно, сега инфлацията е 2,6% и с това ниво Банката на Япония може спокойно да поддържа лихвите отрицателни за дълго време.

Така че в Япония, за разлика от България, всичко е наред.

Дания

И тук основнията лихвен процент е отрицателен през последните 10 години. Освен това беше още по-нисък: -0,75%, а сега е увеличен до -0,1%.

Ами инфлацията? В Дания инфлацията се ускори доста силно, приблизително както в еврозоната. По данни от юли общата инфлация е 8,7%, а тази при храните - 14,6%, има ясна възходяща тенденция.

Поддържането на отрицателен дисконтов процент при такава инфлация е непозволен лукс. Той няма да изчезне от само себе си, така че забавянето на повишаването на ставката може да обещае на страната осезаем спад в стандарта на живот (който традиционно е един от най-високите в света).

Изглежда, че Датската централна банка се сблъсква с такава висока инфлация за първи път и не знае какво да прави с нея, това е новост за нея. За което страната може да плати сериозни икономически загуби.

Швейцария

И накрая, Швейцария. Това е страната с най-нисък основна лихвен процент в момента: -0,75%. Носъщо и с най-надеждната банкова система в света. И исторически, едни от най-ниските нива на инфлация: през последните 20 години процентът тук варира от около -1% до +1% и рядко надхвърля тези граници.

Но сега инфлацията по швейцарски стандарти е доста значителна: 3,4% през юли.

Моге да се каже, че ситуацията по отношение на съотношението инфлация/лихв атук е по-лоша от тази в Япония и според автора процентът трябва да се повиши, ако не до нула или положителна стойност, то поне да се намали отрицателната. Защото ножицата по отношение на инфлацията вече е доста голяма.

Въпреки че, от друга страна, е сигурно, че Швейцария, която има една от най-силните валути в света, при всички случаи ще се справи достойно с инфлацията. Но все пак би било по-добре да повишите малко ставката.

Това е положението в последните четири държави с нулев дисконтов процент. Две от тях (Япония и Швейцария) могат да си позволят да поддържат такива темпове, Швейцария - с голяма тежест, но другите две (България и Дания) - честно казано не могат. Особено - България.