Финансовите пазари отразяват икономическата несигурност и постоянно растящата инфлация в постепенно увеличаване на междубанковите лихвени проценти. В случая става дума за Европейския междубанков лихвен процент - ЮРИБОР (EURIBOR), който за разлика от другия си събрат - ЛИБОР (LIBOR), оцеля след регулативната реформа и сега се определя на базата на реално сключени сделки на междубанковите пазари. Та въпросния ЮРИБОР от края на 2021-а насам расте във всичките си компоненти - тримесечен, шестмесечен и дванадесетмесечен. При 3 месечния и 6 месечния ЮРИБОР ръста се изразява в намаляване на отрицателните стойности - от минус 0.572% в края на 2021-а, до минус 0.416% в началото на май 2022-а за първия и от минус 0.541%, до минус 0.204% за втория. При 12 месечния ЮРИБОР повишението е още по-забележимо, защото от отрицателните нива, в които той се движеше от началото на 2016-а насам, през май 2022-а той излезе в положителната зона и се държи в диапазона около плюс 0.2 процента. Всички тези движения показват, че финансовия ресурс на международните пазари в Европа устойчиво поскъпва и основната причина за това е повишаващата се инфлация, а войната в Украйна само налива бензин във финансовия огън.

ЕЦБ каза откога ще започне да вдига основните лихви

ЕЦБ каза откога ще започне да вдига основните лихви

Те не са повишавани от повече от десетилетие

Например в едно от последните проучвания на Европейската централна банка тримесечния ЮРИБОР през 2022-а ще бъде на ниво минус 0.4% като до 2024-а ще се увеличи до плюс 0.7%. Но тази оценка е според данните към края на февруари 2022-а а макроикономическите данни от началото на войната в Украйна до сега рязко се влошиха навсякъде и с голяма доза увереност може да се предполага, че при настоящата конюнктура 3 месечния ЮРИБОР още през 2022-а ще достигне нива около нулата, 6 месечния ще гони нива около плюс 0.5%, а 12 месечния ще се движи в диапазона 1.00% - 1.25%, а при допълнително влошаване на ситуацията може да се доближи до 1.5%.

Впрочем прогнозата за 3 месечния ЮРИБОР се потвърждава в някои чуждестранни анализи където се прогнозира, че до 2027-а този индекс може да достигне 1.215 процента.

Фед с най-рязкото повишение на основните лихви от 22 години насам

Фед с най-рязкото повишение на основните лихви от 22 години насам

Стремежът е да се овладее най-бързо покачващата се инфлацията в САЩ от 40 години насам

Сбъдването - дори и частично, на всички тези очаквания, ще доведе до няколко верижно свързани събития. На първо място ще поскъпне ресурса, който банките могат да ползват от международните пазари. Това веднага ще се отрази на увеличаване на цената на дълговото финансиране, както за правителствата, така и за големите фирми. С малко закъснение - до шест месеца, въпросните събития ще доведат и до поскъпване на кредитите за по-малките фирми и за гражданите. България няма да остане в страни от този процес, тъй като повишаването на цената на привлечения ресурс в евро, рано или късно ще накара банките у нас да вдигнат лихвите и по депозитите в лева. А от нивото на тези лихви пряко зависи и цената на кредитирането за населението в национална валута. Кога ще станем свидетели на този ефект е трудно да се прогнозира, заради многото неизвестни в икономическата, а и в политическата ситуация в Европа. Но ако инфлацията продължи да се движи нагоре с темповете от първото тримесечие на 2022-а нищо чудно още в края на годината фирмите и гражданите да усетят по-високата цена на кредитите на гърба си.