Руското финансово министерство е изпълнило изцяло задълженията си по изплащане на лихвен купон от 102 милиона долара по суверенни еврооблигации с падеж през 2035 г., се казва в изявление на министерството, цитирано от руски медии. Националният разчетен депозитар е получил средства за изплащане на средствата по еврооблигации от тази емисия на 28 март.

"По този начин задълженията за обслужване на държавни ценни книжа (ДЦК) на Руската федерация са изпълнени от Министерството на финансите на Русия в пълен размер в съответствие с емисионната документация за емисии на еврооблигации", се казва в съобщение на министерството.

На 28 март Министерството на финансите на Руската федерация трябваше да изплати дължимите лихви по еврооблигации на емисия с падеж през 2035 г., за 102 милиона долара. Емисията с падеж през 2035 г. за 3 милиарда долара беше пусната от Министерството на финансите през март 2019 г., а през юни същата година бяха пуснати допълнителни облигации от емисията за още 1 милиард долара.

Руският финансов министър Антон Силуанов вече напомни, че за емисии на руски еврооблигации, емитирани от 2018 г., в емисионните документи е предвидена възможността за извършване на плащания в рубли, по обменния курс на Централната банка на Русия към датата на плащането.

Русия изплати дълга си по еврооблигации точно навреме и в долари

Русия изплати дълга си по еврооблигации точно навреме и в долари

Ако средствата бяха преведени в рубли, това щеше да се смята за неизпълнение