Размерът на държавния дълг на Русия миналата година се е увеличил с 2,775 трилиона рубли в сравнение с предходната година, като общата сума възлиза на 25,595 трилиона рубли, или 15% от БВП. Това се посочва в аналитичната бележка за изпълнението на федералния бюджет за 2023 г. изготвен от Сметната палата, информира агенция Прайм.

"Публичният дълг се е увеличил с 2 775,7 милиарда рубли, или с 12,2%, и възлиза на 25 595,2 милиарда рубли, на равнява или 15% от БВП, докато вътрешният дълг се е увеличил с 2 031,8 милиарда рубли, или 10,8%, и възлиза на 20 812,8 милиарда рубли", пише в документа.

(Актуалният валутен курс е 1 евро = 99,42 рубли, 1 долар = 92,38 рубли,бел ред. )

В същото време външният дълг в чуждестранна валута намалява с 4,09 милиарда щатски долара (като еквивалент в рубли се увеличава със 743,9 милиарда рубли), или със 7,1% (18,4%). Индикаторът беше фиксиран на 53,3 милиарда щатски долара (4782,4 милиарда рубли)

Миналата година от Министерството на финансите съобщиха, че ведомството възнамерява да увеличи обема на руския държавен дълг в настоящите условия, но планира да остане в рамките на установените 20% от БВП. Министър Антон Силуанов каза през март 2024 г., че държавният дълг на Русия е малък, но разходите за обслужването му са големи.

Както беше отбелязано, разходите за обслужване на държавния дълг на Руската федерация миналата година надвишиха с 205 милиарда одобрената цифра в закона за бюджета за 2023-2025 г. Цифрата възлиза на 1,724 трилиона рубли. Тази сума също надвишава разходите за 2022 г. с 393,6 милиарда рубли.

Общият публичен дълг на регионите на Русия през изминалата година се е увеличил с 424,8 милиарда рубли - до около 3,6 трилиона рубли, или 13,4%, , се посочва в аналитичната бележка на Сметната палата за изпълнението на консолидираните бюджети на региони за 2023 г.