Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings (S&P) потвърди дългосрочния суверенен кредитен рейтингна Китай на ниво "A+" със "стабилна" прогноза.

Краткосрочният кредитен рейтинг на страната се запазва на равнище "A-1"., се посочва в съобщението на агенцията.

Запазените кредитни рейтинги на Китай отразяват увереността на S&P в правителствените реформи, в прогнозирания ръст и показателите за силните външни измерители. На фона на тези силни страни на Китай, агенцията отбелязва слабите кредитни фактори, ниското ниво на средните доходи в страната.

Стабилната прогноза отразява мнението на агенцията за това, че Китай ще съхрани устойчивия темп на растеж на БВП и ще подобри финансовите си показатели в следващите 3-4 годни. Съгласно очакванията на S&P ръстът на БВП ще остане над 5 на сто годишно.

Изменения в политиката са помогнали в управлението на кредитния ръст и намаляването на зависимостта на икономическия растеж от държавните инвестиции. Ако тези тенденции подържат, рисковете пред финансовата и икономическата стабилност на Китай ще се намалят, се казва в съобщението на S&P.

При това се отбелязва, че нивото на новите кредити както в държания, така и в частния сектори, остава високо и може да се ускори, ако икономическия ръст се забави. За периода 2018-2021 г. агентство агенцията очаква ръст на бюджетния дълг спрямо БВП от 2,6 - 3,4% ежегодно.