Повече осигурени, повече активи и по-висока доходност. Така накратко изглежда изминалата 2017 година за пенсионните фондове у нас, според публикуваните от Комисията за финансов надзор предварителни годишни данни.

Универсални пенсионни фондове

Снимка 342000

При универсалните пенсионни фондове, които са задължителни за всеки работещ, броят на осигурените се увеличава с 91 464 души. Така общият им брой достига 3 667 851 осигурени, което включва всички служители на трудов договор, родени след 1959 година.

За една година те са внесли под формата на осигуровки общо малко над 1 милиард и 161 милиона лева. Същевременно обаче активите на пенсионните дружества са нараснали с над 1 милиард и 636 милиона лева. Разликата идва от доходността от управлението на активите, каквато е и целта на втория осигурителен стълб - спестяванията на българите да бъдат увеличавани чрез инвестиции.

Към края на 2017 година универсалните пенсионни фондове управляват над 10 милиарда и 535 милиона лева.

Най-много са увеличили парите на своите клиенти дружествата "Съгласие", "ДСК-Родина" и "Ен Ен". Пенсионен фонд "Съгласие" е лидер по доходност към края на 2017-а с 6.52%, с което запазва водещата си позиция от предходната година. На второ и трето място са съответно "ДСК-Родина" с 6.19% и "Ен Ен" с 5.42%.

Допълнителни пенсионни фондове

Снимка 342001

При доброволните пенсионни фондове също има значително нарастване на активите, но в абсолютен размер то е значително по-малко от това при универсалните. Причината е в незадължителния им характер за разлика от универсалните.

Броят на осигурените при тях нараства с 13 617 души до 614 761 осигурени. Техните активи, които пенсионните фондове управляват, възлизат на общо над 1 милиард и 55 милиона лева. За една година те са се увеличили с над 145 милиона лева.

И тук фондът с най-висока постигната доходност е този на "Съгласие" - 8.59%, следван от "Пенсионноосигурителен институт" с 8.58% и "ДСК-Родина" с 7.44%. При доброволните пенсионни фондове доходността е традиционно по-висока от универсалните заради по-свободните възможности за инвестиции, което законодателят позволява.

Професионални пенсионни фондове

Снимка 342002

При професионалните пенсионни фондове осигурените са най-малко, тъй като в тях се осигуряват служителите с 1 и 2 категория труд. Към края на 2017 година те са общо 297 323 души или с 9435 повече от предходната.

Общата сума на управляваните активи възлиза на над 1 милиард и 57 милион лева, което представлява ръст от над 122 милиона лева спрямо година по-рано. Тук водещи фондове по доходност са "ДСК-Родина" с 6.35%, "Доверие" с 6.32% и "Ен Ен" с 5.83%.

Така пенсионните фондове завършиха 2017 година с 114 516 клиенти повече и с над 1 милиарда и 900 милиона лева повече активи.