За първите 10 месеца на 2021 г. в Националната агенция за приходите (НАП) са постъпили общо над 22,5 млрд. лева, което е 2,3 млрд. лева повече в сравнение със същия период на миналата година, съобщиха от НАП.

Само за октомври, в НАП са постъпили над 2,3 млрд. лева, което е с близо 125 млн. лв. (5,7%) повече спрямо същия период на миналата година, сочат данните на приходната агенция.

Данъчните приходи за октомври възлизат на над 1,3 млрд. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е близо 440 млн. лв., над 223 млн. лв. е корпоративния данък и 656,7 млн. лв. е ДДС.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски за октомври надвишава 1,1 млрд. лв., като в това число над 605,7 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 257 млн. лв. - за здравноосигурителни вноски и почти 148 млн. лева са за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Най-висок през октомври е ръстът на постъпленията при корпоративния данък - с 30% повече на годишна база.

НАП започва пълен данъчен контрол на търговията с горива

НАП започва пълен данъчен контрол на търговията с горива

Проверката ще следи движението на всеки литър гориво от изходите на данъчните складове до бензиностанциите за крайна продажба

Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 16%, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 10% спрямо същия период на миналата година.

"За пореден месец НАП отчита отлични резултати. Наблюдава се устойчив ръст на доброволното деклариране и плащане от страна на бизнеса и гражданите", каза по повод рекордния ръст в приходите изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.