Националният осигурителен институт съобщи че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2019 г. е 1002,75 лева. Той се увеличава с малко над 13 лв. спрямо септември, когато е бил 989,33 лева.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.11.2018 г. до 31.10.2019 г. е 969,47 лева, става ясно още от данните на НСИ.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2019 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, поясняват от НОИ.