Броят на патентните заявки от Китай през 2018 г. е достигнал 1,54 милиона броя, което е почти половината от всички заявки за патенти, подадени по целия свят. Това показва доклад на Световната организация за интелектуална собственост, един от най-големите органи за регистриране и получаване на патенти.

Повечето китайски патенти се отнасят до телекомуникациите и компютърните технологии. В сравнение с 2017 г., делът на Китай при патентните заявки нараства с 11,6%.

САЩ са на второ място - частни лица и американски компании са регистрирали около 600 000 патента през 2018 г., което е с 1,6% по-малко в сравнение с предходната година, пише technews.bg.

Друга държава, която показва увеличение на броя на заявките за патенти през миналата година, е Индия. Азиатската страна се явява почти толкова огромен пазар за смартфони и електроника, колкото е и Китай.

Южна Корея издава повече патенти отколкото целия Европейски съюз

Южна Корея издава повече патенти отколкото целия Европейски съюз

10-те държави с най-много заявени патенти през 2017 година

Световната организация за интелектуална собственост общо през 2018 г. е регистрирала 3,3 милиона патента, 14,3 милиона заявки за търговски марки и 1,3 милиона заявки за промишлени стоки. Около 70% от заявките идват от азиатски компании.