Делът на жените в сферата на информационните и комуникационните технологии в България е най-големият в Европа, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Според доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) към 2010 г. 25% от позициите в индустрията у нас и в съседна Румъния са заети от представителки на нежния пол.

Най-голям тогава е бил делът на дамите в IT сектора в Естония и Унгария. Там те са над 40% от всички работещи в индустрията.

Данни на европейската статистическа служба Евростат обаче показват, че четири години по-късно - през 2014 г., България се е превърнала в лидер в това отношение заедно с Естония, Румъния и Словения. На противоположния полюс са държави като Люксембург, Швейцария и Турция.  

Снимка 233060

Източник: Eurostat

Що се отнася до ролята на жените в някои от водещите технологични компании, те представляват по-малко от 40 на сто от работната сила в тези компании. Тяхното участие е дори по-малко специално при позициите, тясно свързани с технологиите.

Най-много дами работят във Facebook – 31% от всички служители. И все пак този дял е доста малък в сравнение с ролята на жените в корпорации от други индустрии. Конкретно в технологичните отдели делът на жените е още по-малък – 15%.

Изследване на онлайн портала за статистически изследвания Statista показва, че най-много представителки на нежния пол работят в сферата на технологиите в Apple. Те са 20 на сто от цялата работна сила. Най-малко пък са тези в Twitter.

Снимка 233061

Източник: Statista