Министерството на здравеопазването организира национална конференция на тема „Пътната карта за E-health", съобщава пресцентъра на МЗ.

На нея ще бъде представена Националната стратегия за внедряване на електронното здравеопазване в България и ще се разгледат предизвикателствата пред гражданите и медицинската общност в процеса на изграждане на електронно здравеопазване.

Припомняме, че сред приоритетите на Европейския съюз, заложени и в Националната здравна стратегия, са предоставяне на здравни услуги он-лайн и изграждане на европейски информационни мрежи в областта на здравеопазването.

Електронното здравеопазване в България предвижда въвеждане на национални здравно-информационни стандарти, разработването на модел на националната здравно-информационна мрежа и на изисквания за съвместимост на информационните системи в здравеопазването.

Въвеждането на електронните здравни карти ще позволи изграждането на интегрирана информационна система за обмен на информация между лечебни, учебни, научни, финансови и административни звена. За подобряване функционирането на системата се предвижда да се внедрят софтуерни приложения за комплексно обработване на информацията в реално време, чрез електронни направления, електронни рецепти, лабораторни данни и други изследвани.

Част от електронното здравеопазване е и изграждането на интегрирана информационна система на НЗОК, проектът за която стартира през ноември, както и създаване на пълно електронно-медицинско пациентско досие.