Очаква се Законът за изкуствения интелект да бъде важна и основна част от законодателството на ЕС, регулиращо използването на AI в Европа. Законодателите в Брюксел предлагат да се класифицират различни AI инструменти, според тяхното възприемано ниво на риск - от ниско до неприемливо, съобщава Reuters.

Правителствата и компаниите, използващи тези инструменти, ще имат различни задължения в зависимост от нивото на риска.

Към момента бързият технологичен напредък, като например на приложението за генериративен изкуствен интелект ChatGPT, усложнява усилията на Европейския съюз да постигне съгласие по ключови закони.

Кои компании ще спечелят (или загубят) от въвеждането на изкуствен интелект?

Кои компании ще спечелят (или загубят) от въвеждането на изкуствен интелект?

А какво е положението при доставчици на "облачни" AI услуги

Какво представлява основният закон?

Законът ще е задължителен за всеки, който предоставя продукт или услуга, която използва AI. Регулациите ще обхващат компютърни системи, които могат да генерират резултати като съдържание, прогнози, препоръки или решения, влияещи върху околната среда.

Европейската комисия предложи проектоправила преди близо две години в опит да защити гражданите от опасностите, свързани с нововъзникналите технологии, които през последните месеци отбелязаха истински бум на инвестициите и популярността сред потребителите.

Снимка 605485

Източник: iStock

Преди правилата да станат закон, проектът трябва да бъде съгласуван между държавите от ЕС и европейските законодатели.

Няколко законодатели са очаквали да се постигне консенсус по законопроекта от 108 страници през февруари на среща в Страсбург, Франция, и да се пристъпи към тристранна среща през следващите няколко месеца. За жалост обаче 5-часовата среща на 13 февруари не е довела до решение.

Според източници на Reuters, законодателите са влезли в противоречие по различни аспекти на закона.

Въпреки че браншът очаква споразумение до края на годината, съществуват опасения, че сложността и липсата на напредък могат да отложат приемането на закона за 2024 година.

В момента европейските законодатели работят по над 3000 внесени изменения, които обхващат всичко - от създаването на нова служба за изкуствен интелект до обхвата на правилата на закона. А най-трудно е намирането на баланс между насърчаването на иновациите и защитата на основните права на гражданите. На бизнеса също.

Изкуственият интелект може да замени един тип служител в компаниите: брилянтният "глупак", с когото никой не обича да работи

Изкуственият интелект може да замени един тип служител в компаниите: брилянтният "глупак", с когото никой не обича да работи

Колкото повече се интегрира изкуственият интелект на работното място, толкова повече служителите ще трябва да работят едни с други