Босна и Херцеговина ще получи нови 700 милиона евро инвестиции в пътната си инфраструктура от Европейската банка за възстановяване и развитие, съобщиха от институцията. Днес бе подписан меморандума между министъра на транспорта на страната и ЕБВР.

Инвестиционната програма за периода 2018 - 2020 година предвижда 700 милиона евро, които да бъдат вложени в разширяване на пътната инфраструктура и изграждането на съвременни магистрали. Това е и едно от ключовите изисквания за интеграцията на икономиката на страната и заздравяване на връзките ѝ със Западна Европа.

Подобряването на транспортните връзки е и от критично значение за конвергенцията на икономиките на Западните Балкани."С тези проекти Босна и Херцеговина ще се приближи до мястото, което ѝ се полага - центъра на Европа", каза президентът на ЕБВР Сума Чакрабарти.

Страната вече получи около 100 милиона евро за същите цели от 2015 година насам от Европейската комисия. Само ЕБВР пък е инвестирала над 2,1 милиарда долара в 146 проекта в Босна и Херцеговина.