Петият кандидат за първично публично предлагане на акции (IPO) на пазара за растеж BEAM на Българска фондова борса (БФБ) е "МФГ Инвест", ЕАД съобщават от борсата.

Това е новорегистрираната компания на собствениците на "Бяла карта" и Easy Credit. "МФГ Инвест" ЕАД ще предложи на инвеститорите 1 775 200 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност 3,38 лева.

Дружеството търси от инвеститорите малко над 6 млн. лева. Капиталът на дружеството в момента е 9,6 млн. лева. Съветник по емисията е ИП "БенчМарк Финанс" АД.

"МФГ Инвест" обединява група т.нар. ангели инвеститори, които предлагат финансиране на стартиращи компании в идейна фаза и с потенциал да намерят рисково финансиране.

От компанията посочват, че търсят "възможности за рисково финансиране на иновативни и революционни идеи" на "стартъп компании, които предлагат уникални продукти, услуги или решения или експлоатират нови бизнес модели и пазарни ниши без оглед на индустрията и бизнес сектора".

В портфолиото на компанията влизат дружества, като онлайн търговецът на бързооборотни стоки eBag, първият български еднорог Payhawk, борсово търгуваният дялов инвеститор "Илевън Кепитъл" и др.

"Бии Смарт Текнолоджис" дебютира на пазар beam на БФБ

"Бии Смарт Текнолоджис" дебютира на пазар beam на БФБ

Това става след успешното IPO