Компанията, която е лидер в производството на техника за роботизирана хирургия и минимално инвазивни грижи "Интуитив Сърджикал" ще инвестира в построяването на модерна производствена база в Първомай, област Пловдив. Размерът на инвестицията възлиза на 84 млн. лв. и ще се финансира със собствени средства. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него първоначално ще бъдат открити над 100 нови работни места.

Базираната в Швейцария строителна компания Holcim придобива Teko Mining Сърбия

Базираната в Швейцария строителна компания Holcim придобива Teko Mining Сърбия

Стойността на сделката все още не е ясна

"Интуитив Сърджикал" планира разширение в България с цел засилване на присъствието си в Европа. Новото съоръжение ще увеличи производствения капацитет на 3D ендоскопи, използвани глобално в роботизирана хирургична система "Да Винчи" на "Интуитив", които до момента се произвеждат в Германия. В началото на 2022 г. е регистрирано българското дружество "Интуитив Сърджикал България" ЕООД, което е 100% собственост на швейцарското дружество и ще реализира инвестиционния проект.

Българската компания за безпилотни самолети Dronamics получи разрешително за полети в ЕС

Българският Black Swan полита в небето над Европа

Първите търговски полети се планират за по-късно тази година

Инвестиционният проект на дружеството е свързан с изграждане на най-модерен производствен обект за 3D ендоскопи за роботизирана хирургия. Инвестицията цели подобряване на пазарната конкурентоспособност и възможността за увеличаване на мащабите за растеж в бъдеще. Проектът включва производство на микрооптика, кабелни комплекти, модерни процеси като лазерно заваряване и микрозапояване, както и сглобяване.

Инвестицията получи сертификат за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

"С този проект, само за последните четири месеца, по ЗНИ са сертифицирани 11 проекта (7 - клас А, 3 - клас Б и 1 - приоритетен проект) с общ размер на планираните инвестиции 231,08 млн. лв., които ще разкрият над 1500 нови работни места", каза по време на връчването на сертификата министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. Той подчерта, че осем от тези проекти са извън столицата, в това число три в общини с безработица над средната за страната, а шест от тях се осъществяват във високотехнологични производства и услуги.

"Монбат" продава германския си холдинг за €36 милиона на британска компания за батерии

"Монбат" продава германския си холдинг за €36 милиона на британска компания за батерии

Купувачът е пионерът в батерийната индустрия Britishvolt

"Интуитив Сърджикал Сарл" е дружество, регистрирано в Швейцария, с предмет на дейност: провеждане на дейности, свързани с изследвания и разработване, както и производство, продажба, наемане и предоставяне на машини, инструменти и приспособления за медицинска диагностика и роботизирана хирургия, както и предоставянето на услуги, свързани с такива машини и др.