GoodMills България EООД, която стои зад марката брашно "София Мел", планира инвестиции в размер на €3 милиона в софийския си завод, съобщиха от компанията. Предвижда се процесите по модернизация да продължавт в следващите четири години. Средствата ще бъдат вложени в затваряне на зоната за товарене на брашновози, смяна на планзихтерите (ситата) в мелницата, както и в откриване на голям демонстрационен пекарски център.

GoodMills България, която отчита приходи от почти 75 млн. лв. през 2019 г. и 10% ръст през 2020 г., вече инвестира над €4,2 млн. през последните години. От 2015 г. насам компаният е модернизирала своите производствени мощности, като реконструира сградата на мелницата, подновява основни съоръжения и извършва автоматизация и дигитализация на процесите в мелницата.

Най-голямата част от инвестицията, €730 хил., е вложена в осъвременяване на производствения процес чрез въвеждане на системата за автоматизация, мониторинг и контрол. Освен производственият процес, сградата на мелницата също е модернизирана, като в реконструкцията й са инвестирани €540 хил. Вложени са средства и в иновативна пакетираща машина, нов палетизатор, ERP система, модернизация на лабораторното оборудване и други.

Мелницата е основана през 1986 г. с изцяло държавен капитал. През 2000 г. контролният пакет от акции е придобит от гръцка компания, което бележи началото на реконструкции и непрекъсната модернизация на производствената база. През май 2009 г. австрийското дружество LLI Euromills придобива 100% от дружествения капитал, а през 2012 г. едноличният собственик на капитала се преименува на GoodMills Group.

Днес GoodMills България EООД е една от най-големите мелници на Балканския полуостров. Мелницата е разположена на площ от 50 000 кв. м., само на 2 км от центъра на град София. GoodMills България EООД разполага със силоз за зърно с обща вместимост 40 000 тона, силоз за млевни продукти с капацитет от 11 000 тона и три независими млевни линии с производителност 750 тона на денонощие. Окачествената пшеница се приема от две линии, с капацитет по 150 т/час всяка.