Инж. Емил Янков е мениджър "Бизнес развитие" на проекта "Тракия икономическа зона". Той има сериозен опит в привличането на чуждестранни инвеститори и активно развива отношенията с азиатския бизнес.

Money.bg разговаря с него за българските и чужди инвестиции, работните места, успехите, перспективите и предизвикателствата в развитието на най-големия индустриален проект у нас.

Инж. Янков, каква беше 2017 година за "Тракия икономическа зона"?

Беше една наистина успешна година, в която бяха инвестирани общо над 90 милиона евро и бяха разкрити близо 2000 нови работни места. Реализирахме инвестицията на френската Latecoere, която е поддоставчик на Airbus, германската компания за осветителни системи Osram отвори своето предприятие, имахме и няколко разширявания на инвеститори в индустриалните зони "Раковски" и "Марица", част от "Тракия икономическа зона". Договорихме няколко проекта, които трябва да стартират в близките седмици.

Какви са вашите очаквания за 2018 година? 

Започваме 2018 г. с много позитивна нагласа, очаквайки ръст на инвестициите. Тя ще бъде годината на българските инвеститори в "Тракия икономическа зона" - над 10 български предприятия вече обявиха инвестиции и разширение на техните бази.

През изминалата 2017 г. имаше голямо търсене на имоти за индустриално строителство в региона. Очакваме тази тенденция да се запази и дори да се засили през 2018 г. Интересът е наистина голям - всяка седмица имаме поне по едно ново запитване, постоянно се срещаме с настоящи и потенциални инвеститори.

И през 2018 г. ще спазим традицията в "Тракия икономическа зона" (където вече работят над 30 000 души) да се разкриват работни места. Очакваме отварянето на около 2000 нови работни позиции. Предвид амбициозните планове на компаниите през тази година могат да бъдат и повече. Само фирмите, с които в момента водим заключителни преговори, ще създадат около 500 нови работни позиции.

2017 г. беше много успешна за "Тракия икономическа зона"

Източник: Тракия икономическа зона

2017 г. беше много успешна за "Тракия икономическа зона"

Какво подготвят българските инвеститори в "Тракия икономическа зона" през тази година?

Българските компании вече са закупили общо над 100 000 кв. м, което е сериозен обем за наши инвеститори. Очаква се да инвестират минимум 20-30 милиона лева.

Те са от различни сектори на икономиката - производство, логистика, хранителна промишленост и др. Активността им се дължи главно на икономическия подем, който наблюдаваме в цяла Европа, а България също е част от него.

Преговаряте ли с нови чуждестранни инвеститори? От кои сектори? Какви са очакваните инвестиции?

Само през януари договорените инвестиции са над 30 милиона евро. До края на годината очакваме инвестициите да нараснат значително.

Най-голям е интересът от инвеститори от автомобилния сектор. Компаниите с най-сериозни намерения са няколко. Една от тях произвежда високотехнологични фарове за автомобили, друга - части от горивната система на колите, а третата е немска и създава пластмасови компоненти, разположени в купето на самия автомобил. Преговаряме и с азиатска компания от текстилната индустрия, чиято инвестиция може да се осъществи до края на годината.

Повечето от тези компании създават високотехнологични продукти и се нуждаят предимно от инженери. Това е много полезно за самия регион. Идеята ни през миналата година беше да привличаме повече високотехнологични компании, които да произвеждат продукти с по-висока добавена стойност в България. Тъй като са квалифицирани, работниците им също ще получават по-високо заплащане.

2018 г. ще е още по-успешна откъм инвестиции

Източник: Тракия икономическа зона

2018 г. ще е още по-успешна откъм инвестиции

Какво иска един чужд инвеститор, за да дойде на българския пазар?

Допреди 2-3 години основните изисквания бяха сигурност, инфраструктура, срокове, качество на строителството. Към това се добави количество и качество на кадрите.

Има ли достатъчно квалифицирани кадри в региона, които да работят в заводите? 

Макар "Сиенит Холдинг" (девелопър на "Тракия икономическа зона") да е предимно строителна фирма, набавянето и обучаването на подходящи кадри се превърна в приоритет за нас в последните 2-3 години. Предприехме няколко инициативи с нашите партньори от JobTiger и "Дружество за заетост на безработни лица - ДЕМО".

През тази година стартирахме проект за обучителен и квалификационен център в рамките на "Тракия икономическа зона". Центърът ще обучава по няколко различни направления - пневматика, хидравлика, електротехника, мехатроника и др., свързани с дейността на компаниите в ТИЗ. Той е оборудван с най-съвременни лаборатории и софтуер.

Към центъра ще работят и няколко големи агенции за набиране на човешки ресурси, които ще гарантират достатъчни като количество и качество кадри. Съответният инвеститор ще избере най-подходящите сред тях и ще ги обучи в центъра, превръщайки ги в свои служители.

Проблемът с кадрите е валиден не само за България, но и за цяла Европа. Надяваме се центърът да работи успешно и да се превърне в работещ инструмент за привличане на нови инвеститори.

"Тракия икономическа зона" създава учебен център за 1.75 милиона лева

"Тракия икономическа зона" създава учебен център за 1.75 милиона лева

Той ще развива знания и умения свързани с индустриалното производство

Какви хора ще се обучават в този център? Какви ще са хората, които ще водят различните програми?

Ще се обучават както технически специалисти, работещи в предприятията, така и безработни, които желаят да получат необходимата квалификация, за да започнат работа. Центърът ще е оборудван с над 200 компютъра и ще предлага програми и обучения както за обикновени служители, така и за мениджърския екип на компаниите.

Ще бъде дадена възможност служителите на всяка компания да бъдат обучени по точно определен начин, отговарящ на нейните конкретни нужди и изисквания. Целта е да се насърчава индустриалната модернизация в региона.

Лекторите ще са преподаватели от университети и професионални училища, но и специалисти от самия бизнес. Стараем се да осигурим и експерти от чужбина.

Сътрудничите ли си с други държави, които са с по-богат опит в развитието на индустриалните зони?

Работим в тази насока от няколко години и имаме подписани споразумения с Китай и Южна Корея. Но азиатският пазар е по-различен от европейския. Индустриалните зони там приличат на малки градчета с жилищни помещения, заведения за хранене, зони за отдих. Създава се трудова, но и социална общност.

В Европа, а и в България индустриалните зони са с чисто трудово предназначение, тъй като са близо до градовете или в самите градове.

Искаме да си сътрудничим с повече индустриални зони в регионален мащаб - от Румъния, Сърбия, Македония, Албания. Искаме да работим заедно и в името на обща цел - създаването на общ регионален пазар, в рамките на който миграцията на работници да е по-лесна и достъпна. Това е постижимо, тъй като държавите от региона имаме близка култура и ценности.

"Тракия икономическа зона" работи и с най-голямата общност в Европа за наука и бизнес - германския институт "Фраунхофер". Институтът е най-значителното научно-изследователско сдружение за приложни изследвания на Стария континент.

Бум на инвестициите в индустриални зони през 2018 година

Бум на инвестициите в индустриални зони през 2018 година

Български и чужди компании влагат милиони, отварят над 1000 нови работни места

По-привлекателна ли е от съседите си България за чуждите инвеститори в индустриални зони?

Всяка държава има своите предимства. Румъния е с по-многобройно население, има по-голям вътрешен пазар и е по-близо до Централна Европа.

Македония и Сърбия са малко по-гъвкави, тъй като не са в Европейския съюз и могат да си позволят да привличат инвеститори със сериозни отстъпки и стимули. В ЕС държавната помощ е забранена и подобни практики не са възможни.

България предлага отлично съотношение качество - цена - разходи за инвеститорите като цена на земя, цена на строителството, достъпна работна ръка. Страната ни се утвърди като подходящо място за инвестиции и благодарение на добрия бизнес климат. Заедно с Румъния, държавата ни е предпочитана дестинация за повечето инвеститори на Балканите.

Как гледат на страната ни азиатските инвеститори?

България е сравнително малко позната в Далечния Изток. В "Тракия икономическа зона" вече 5 години работим с нужното постоянство и търпение, за да провокираме интереса на азиатските инвеститори. Поддържаме редовна комуникация с Китай, Япония и Южна Корея и често ходим там, за да се срещаме с местни компании.

В края на миналата година открихме логистичен хъб в "Тракия икономическа зона", който отговаря за цяла Източна Европа и за Китай, като идеята ни е той да прерасне в логистична база за разпределение на китайски стоки към Европейския съюз, както и от Източна Европа към Китай.

Надяваме се с предстоящото домакинство на България на срещата на върха на държавите от Централна и Източна Европа с Китай (инициативата "16+1"), на която ще присъства и китайският премиер Ли Къцян, китайските компании да засилят интереса си към страната ни и да инвестират по-активно у нас.