Европейската комисия ще представи днес нов таван на таксите за банкови преводи в чужбина в рамките на Европейския съюз, твърди изданието Politico, цитирайки свои източници.

Ако предложението бъде прието, то ще засегне трансферите на средства и както между страна от еврозоната до друга, която е запазила националната си валута, така и между две държави, които все още не са въвели еврото.

Ще стане "по-евтино да изпратиш евро от Белгия до България, но и от България до Полша", твърди източник.

Чрез предложението промени Брюксел ще разшири съществуващата регулация върху таксите за международните преводи в евро.

Предложението "гласи, че таксите, взимани за международни трансфери в евро, ще бъдат същите, каквито институцията би таксувала вътрешна транзакция в местна валута", гласи документ, видян от Politico. "Това ще намали таксите до няколко евро или дори няколко цента ... Това е огромна промяна, тъй като таксите за трансфер са прекомерно високи в някои държави, които не са членки на еврозоната (до 24 евро за прехвърляне на 10 евро)".

Европейската комисия ще предложи и правила, които да осигурят повече прозрачност на процеса динамично обръщане на валута -- практиката да се предлага на потребителите, които пътуват в чужбина, възможността да плащат за покупки с валутата от домашната си страна.

Потребителската лоби група BEUC изчислява, че тази практика струва на потребителите в ЕС милиарди евро всяка година заради неизгоден курс.