Отглеждането на канабис звучи като производство, което би трябвало да е в унисон с целите на "зелените" движения" - той е растение и като такова е възобновяем ресурс, който може да се използва за стотици приложения. Но нов материал на Джеймс Бургес от Oilprice обаче показва, че растението може да има някои негативни страни.

Оказва се, че индустриалното отглеждане на канабис, което е индустрия за 344 млрд. долара, е най-енергоемките видове производства изобщо. Това е така, тъй като фермите се нуждаят от отопление, вентилация и системи за пречистване на въздуха, които работят денонощно. Към тях се добавя и осветлението на халетата.

Затова производителите от отрасъла всъщност генерират сметки за електричество на стойност милиарди долари. "Компаниите, които оцелеят, ще са тези, които имат ниски капиталови разходи и няма да са собственици на оборудването и машините, които използват", коментира основателят на една от най-подривните стартиращи компании в отрасъла AAXLL Джозеф Маскъл.

Канабис секторът може да стигне до приходи от $200 милиарда за десетилетие

Канабис секторът може да стигне до приходи от $200 милиарда за десетилетие

Канада и САЩ ще са водещите страни в този подем

В някои щати на САЩ, където индустрията днес е най-силно развита на глобално равнище, отрасълът е допринесът за грандиозно увеличаване на потребяваната електроенергия. Такъв е случаят на Орегон, където за последните по-малко от четири години токът спира системно, а според органите това се дължи единствено на бума на индустрията.

Друг пример е Денвър, където половината от ръста на потреблението на енергия се дължи единствено на отглеждането на марихуана. С експанзията на индустрията се очаква тя да се превърне в още по-голямо предизвикателство за електропреносните мрежи и в потенциален трън в очите на екоактивистите, въпреки че на практика представлява форма на земеделие.

Причината за това е, че косвено отглеждането на марихуана допринася за значително увеличаване на въглеродните емисии. Само в САЩ в процеса на производството на електричество, използвано от отрасъла, се отделят над 15 млн. тона въглероден диоксид, което е еквивалентно на годишните разходи от над 3 млн. автомобила.

Банкерите се навъртат около растящия европейски пазар на канабис

Банкерите се навъртат около растящия европейски пазар на канабис

А компаниите в Европа започват да се позиционират, за да се възползват от интереса на инвеститорите към канабиса

Примерите от тези два щата не са учудващи, като се има предвид колко ток е необходим за производството на един килограм марихуана. Преди шест години изследване откри, че се изразходват между 4 и 6 хил. киловатчаса за всеки килограм продукт, като само разходите за електроенергията представляват една четвърт от всички производствени разходи.

Година по-късно друг анализ показа, че ферма с площ от по-малко от 500 квадратни метра консумира почти 42 хил. киловатчаса месечно, което е почти 70 пъти по-високо потребление от средностатическо домакинство. Анализираната ферма се намира в Болдър, където за производството на марихуана се използват около 5% от цялото потребено електричество в щата.

На макрониво, легалният сегмент на индустрията в САЩ е изразходва почти 42 млрд. киловатчаса енергия в САЩ годишно (колкото и щатът Джорджия), което е над 1% от общото потребление, а цената за него е впечатляващите 6 млрд. долара.

Може ли да се отглежда легално канабис в България?

Може ли да се отглежда легално канабис в България?

Говорят експертите

Важно е да се отбележи, че нелегалното отглеждане на растението е значително по-голям сегмент, като според изследване от 2017 г. той е между 4 и 5 пъти над легалното отглежданата марихуана. Което означава, че всички горни сметки може да е необходимо да се умножат значително, за да представят действителната ситуация на енергийния и земеделския пазар.