Миналата седмица Reuters излезе с публикация, че връщането на страните от Шенгенското пространство към постоянен граничен контрол ще им струва 110 милиарда евро в рамките на следващите 10 години.

Освен сериозните разходи за властите, в тези страни премахването на свободното придвижване в Шенген ще се отрази и на самите европейски граждани.

Причината е, че към днешна дата 1,7 милиона души от въпросните страни работят и получават заплата в държава, различна от тази, в която живеят.

При евентуална промяна на граничния контрол те ще бъдат неминуемо засегнати, като ще бъдат принудени да чакат на граничните пунктове, преди да стигнат до работното си място. Заедно с това разходите им за пътуване ще се увеличат. Те могат да достигнат около 3 до 4 милиарда евро на година.

В своя публикация от Световния икономически форум посочват, че туризмът също ще пострада от премахването на Шенген.

Причината е, че според данните на Евростат годишно пътуванията между страните в зоната се равняват на около 200 милиона. Разходите, свързани с тях обаче, могат да скочат двойно.

Не на последно място идват транспорта и логистиката. Само през Германия преминават повече от 18 милиона камиони и тирове всяка година.

По-сериозният контрол на границите на най-голямата икономика в света ще засегне трансграничната търговия, а бавенето на граничните пунктове ще увеличи значително разходите.