Националният осигурителен институт съобщава, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2015 г. е 783,76 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. е 726,40 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2016 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.