УНИКА България прави промени в ръководството на компанията от 1 януари догодина. Николай Генчев, който е Главен изпълнителен директор на УНИКА България в продължение на 11 години, e номиниран за председател на Надзорния съвет на УНИКА България, както и за същата позиция в дружества от Групата УНИКА в още четири държави (Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора и Сърбия). В този пост той ще отговаря за развитието на бизнеса в целия регион. Това съобщиха от УНИКА, която присъства на застрахователния пазар в 18 страни и е номер 5 от застрахователните компании в ЦИЕ

Борис Паличев е номиниран за длъжността Изпълнителен директор и Генерален мениджър на УНИКА България. Той се присъединява от екипа на ДЗИ (част от Групата KBC), където е заемал длъжността Изпълнителен директор Финанси и Риск, като преди това е бил дългогодишен член на управленския екип на УНИКА България и УНИКА Груп Aвстрия.

Трансформацията има за цел да хармонизира процесите на дъщерните компании на 15-те пазара в Централна и Източна Европа. Освен това целите са свързани с ориентиране на продуктите и услугите на компанията към клиентските потребности и предпочитания.

Лоран Жомот е номиниран за Изпълнителен директор Финанси и риск. Той се присъединява от екипа на AXA Чехия и Словакия към екипа на УНИКА България, след придобиването на дъщерните дружества на френската компанията в Полша, Чехия и Словакия през октомври тази година.

Димитър Тонев, досегашен Изпълнителен директор Застрахователни техники, ще поеме функцията на Изпълнителен директор Операции и Информационни технологии.

На изпълнително ниво, реализирането на Бизнес моделите ще бъде представлявано от Албена Георгиева за Корпоративен и Афинити бизнес и Ивана Димова за Банково застраховане.

"Новата структура ще ни позволи да използваме натрупаните уменията и мащаба си, за да осигурим нужното качество на услугите си за нашите клиенти. Гордея се, че съм част от това начинание.", коментира Николай Генчев, Президент на Надзорния съвет.

"Новата организация е изцяло насочена към нашите клиентите, като ще ни даде възможност да споделяме познания и технологични решения в цялата Група и така да управляваме по-ефективно и бързо процесите си.", споделя Борис Паличев, Генерален мениджър на УНИКА България.

Промените ще бъдат осъществени и са обусловени от издаването от Комисия за финансов надзор на съответните решения-одобрения по отношение на посочените лица.