В краят на миналата и началото на тази година редица банки предприеха корекции в тарифите си. Най-често променяните такси бяха, свързани с разходите по поддръжка на сметка (месечна такса за поддръжка), операциите в клоновата мрежа на банката (на каса), разходите при превод на суми, а някои банки промениха и таксите при теглене от банкомат. Изглежда въпросът: "Кой са банките, които предоставят най-ниски такси?" стои на дневен ред, пише в анализ на финансовия портал "Моите пари".

Експертите класирали банките по едни от най-често използваните операции, извършвани с дебитна карта: теглене на суми в брой от АТМ (банкомат) на банката, издател и теглене на суми в брой от АТМ (банкомат) на друга банка.

Снимка 577838

Източник: Моите пари

Установените промени към 15 юни 2022 г. са при три банки.

Българо-американската кредитна банка (БАКБ) доскоро беше една от банките, които не начисляваха такси при теглене на суми в брой от банката-издател. Банката обаче вече начислява по 0.25 ст. за услугата.

Райфайзенбанк България също е променила таксата, като вече начислява 0.1% от изтеглената сума, така таксата се променя от 0.30 лв. на 0.20 ст. + 0.1% от сумата.

Следващите промени са при Алианц Банк. И тази банка също начислява процент от изтеглената сума в размер на 0.1%. Таксата се променя от 0.30 лв. на 0.1% от сумата, минимум 0.30 лв. за услугата.

Анализът от 9 февруари 2022 г. показа, че тогава две банки са повишили таксите при теглене на суми в брой от банкомат на банката издател:

- Пощенска банка начислява процент от изтеглената сума и така таксата се променя от 0.30 BGN на 0.15 %, мин. 0.30 BGN;

- Първа инвестиционна банка също начислява процент от изтеглената сума, като таксата се променя от 0.30 BGN на 0.1 %, мин. 0.30 BGN.

Банките масово вдигат таксите на бизнес клиентите си

Банките масово вдигат таксите на бизнес клиентите си

Проверка на Money.bg показа, че голяма част от банките в България или вече са въвели или в най-близко бъдеще ще въведат промени в условията си за юридическите лица

В началото на годината Уникредит Булбанк взе пример от Банка ДСК, която по-рано промени таксата за теглене на суми от банкомат на банката, трансформирайки фиксираната такса на процент от тегленета сума, прилагайки минимален размер. 

"Към момента не може да се каже, че съществува голямо разнообразие в размера на таксите, които начисляват банките при теглене на суми от банкомат на банката издател, като при около 60% от случаите таксата е 0.30 лв.", отбелязват анализаторите.

Таксите за теглене на суми в брой от чужд банкомат

винаги са били и остават по-високи от тези на банкомат на обслужващата банка. Те започват от 1 лв. и достигат 1.50 лв. за всяка операция.

Снимка 577837

Източник: Моите пари

Към 15 юни 2022 г. промени на таксите има и при теглене на суми в брой от чужд банкомат в България и ЕИП. Установените промени са при четири банки, като първата е БАКБ. Банката променя таксата за тази услуга от 0.80 ст. на 0.99 ст.

Промени има и при Райфайзенбанк, като банката започва да начислява 0.1% от изтеглената сума и така таксата за тази услуга се променя от 1.30 лв. и става 1.20 лв + 0.1% от сумата.

Следващите две банки са Интернешънъл асет банк и Алианц Банк. Интернешънъл повишава таксата си с 0.10 ст., а Алианц също започва да начислява процент от изтеглената сума. Така таксата се променя от 1.10 лв. и става 0.1% от сумата, минимум 1.30 лв.

Таксите за разплащателна сметка могат да се различават съществено - в кои банки е най-изгодно

Таксите за разплащателна сметка могат да се различават съществено - в кои банки е най-изгодно

Оказва се, че има банки, които не начисляват такси по обслужването на разплащателната сметка на клиентите

Първите две банки, които не начисляват такса при теглене на суми в брой от чужд банкомат имат някои ограничения, свързани с честотата на извършваните транзакции, както и по отношение размера на сумите, които се изтеглят.

Припомняме, че към 9 фервуари 2022 г.  промени на таксата за теглене от банкомат на банката издател, така има и при теглене от чужд банкомат, бяха установени при три банки:

- Повишение на таксата при теглене на суми в брой от чужд банкомат имаше при ЦКБ, като повишението е с 0.20 ст. и така става 1.50 BGN.

- Следващите две банки са Пощенска и ПИБ като вече и двете банки начисляват процент от изтеглената сума и така таксата при теглене от чужд банкомат при Пощенска банка се променя от 1.30 BGN и става 0.20 %, мин. 1.40 BGN. ПИБ също начислява 0.2% от изтеглената сума и така таксата става 0.2 % мин. 1.50 BGN.