Над 30% от домакинствата в България не могат да си позволят да поддържат дома си достатъчно топъл, съобщи онлайн порталът за информация относно енергийната бедност в Европейския съюз EU Fuel Poverty Network.

Същото е положението и в Литва.

Снимка 214442

Източник: fuelpoverty.eu

Между 20 и 29,9 на сто от домакинствата у нас имат просрочени сметки за газ, електричество и/или вода. В това отношение се нареждаме до съседните Гърция и Румъния, както и Унгария, Хърватия и Латвия.

Снимка 214443

Източник: fuelpoverty.eu

Между 10 и 19,9% от българските домакинства живеят в жилища с течащ покрив, влага или плесен. Такова е положението и в по-голямата част от Западна и Централна Европа. При по-лоши условия по този фактор живеят между 20 и 29,9% от домакинствата в Италия, Португалия, Латвия, Белгия и Унгария.

Най-тежка е ситуацията в Словения, където този процент е над 30 на сто.

Снимка 214444

Източник: fuelpoverty.eu

Енергийната бедност означава ситуация, при която дадено домакинство не е в състояние да си позволи най-основните нива на енергия за адекватно отопление, готвене, осветление и използване на уреди в дома.

Последствията от това включват ограничена употреба на отопление, студени и влажни жилища, дългове по сметки за ток и намаление на разходите на домакинството за други основни продукти. Освен това енергийната бедност се свързва с широк кръг от физически и психически заболявания, като депресия, астма и сърдечни болести.

Традиционно тя се считаше за британски и ирландски феномен. Данните на EU Fuel Poverty Network обаче показват, че различни аспекти от енергийна бедност са присъщи за много части в Европейския съюз.