Държавните регулатори на Съединените американски щати затягат контрола върху технологичните гиганти и като цяло върху големия бизнес, развиващ изкуствен интелект (AI). Федералната търговска комисия на САЩ (FTC) разследва неотдавнашната сделка на Microsoft с AI стартъпа Inflection, съобщава CNN Business, цитирайки свои източници. Случващото се е ясен знак, че антитръстовите регулатори в САЩ засилват контрола върху бързо развиващата се индустрия на изкуствения интелект.

По този начин Вашингтон също взима мерки срещу AI, след като това вече беше сторено от Брюксел.

Европарламентът прие окончателно регулациите за изкуствения интелект

Човешки контрол: Политици и бизнес сложиха ръка върху изкуствения интелект

ЕС налага редица ограничения, които би трябвало да са в интерес на хората

През март тази година гигантът Microsoft обяви, че е наел съоснователите на компанията Inflection и много нейни служители, за да ръководят програмата Copilot, а Inflection, нейният модел за изкуствен интелект, ще бъде хостван на облачната платформа на Microsoft. За тази сделка се твърди, че компанията е заплатила на Inflection $650 милиона.

Разследването на FTC е фокусирано върху това дали инвестицията на компанията в Inflection представлява придобиване, което Microsoft не е разкрила пред американските власти.

Снимка 661277

Източник: iStock

На този фон антитръстовите служители на FTC и Министерството на правосъдието на САЩ подписват окончателно споразумение относно начина на съвместен надзор на бизнес гигантите в областта на изкуствения интелект. Става дума за компании като Microsoft, Google, Nvidia, OpenAI и още много.

Въпросното споразумение определя американското Министерство на правосъдието за водещ разследващ орган по отношение на Nvidia, докато FTC ще поеме отговорността за разследването на Microsoft и OpenAI.

Всички разследвания ще се съсредоточат основно върху това дали компаниите използващ доминиращите си позиции в AI индустрията, за да навредят на конкуренцията чрез злоупотреби и неправомерно поведение.

Мерките на Брюксел

Припомняме, че през март тази година Европейският парламент одобри първия в света законодателен акт за изкуствения интелект, който гарантира безопасността и зачитането на основните права на хората, като същевременно насърчава иновациите.

Новият закон има за цел да защитава основните права, демокрацията, принципите на правовата държава и екологичната устойчивост от високорисков изкуствен интелект (ИИ). Също така има за цел и да наблюдава бизнеса на технологичните гиганти в тази сфера и най-вече да е в защита на обществото.

Регламентът установява и задължения за изкуствения интелект въз основа на потенциалните рискове.

Например, новите правила забраняват някои приложения с изкуствен интелект, които застрашават правата на гражданите, включително системи за биометрична категоризация, основани на чувствителни характеристики, и нецеленасочено извличане на лицеви изображения от интернет или от записи от видеонаблюдение с цел създаване на бази данни за разпознаване на лица.

Ще бъдат забранени и системите за разпознаване на емоции на работното място и в училищата, за социално оценяване, прогнозиране на престъпление (въз основа на профилиране или оценка на техните характеристики), както и ИИ, който манипулира човешкото поведение или използва уязвимостта на хората.

Освен всичко това, на национално равнище ще бъдат създадени регулаторни лаборатории и ще се провеждат изпитвания в реални условия, които трябва да бъдат достъпни за МСП и стартиращите предприятия, с цел да се разработи и обучи новаторски ИИ преди пускането му на пазара.

11 жалби срещу Meta - иска да използва лични данни за обучение на AI модели

11 жалби срещу Meta - иска да използва лични данни за обучение на AI модели

Последните промени в политиката за защита на личните данни на платформата ще влязат в сила на 26 юни