Държавата е напът да разреши един от най-важните въпроси за бъдещите пенсионери, които ще получават две пенсии - една от държавното осигуряване и една от частното през универсалните пенсионни фондове. Става дума за спорния през последните години коефициент на редукция на втората пенсия спрямо първата, който трябва да започне да се прилага от следваща година с първата вълна "нови вид" пенсионери.

Според сега действащите разпоредби на Кодекса за социално осигуряване всеки един работещ, роден след 1960 година, ще получава грубо с до 25% по-ниска държавна пенсия заради осигуряването на две места. Тази редукция обаче е заложена още при въвеждането на новия пенсионен модел преди близо 20 години, а с наближаването на времето за изплащане на първите частни пенсии стана ясно, че тя е твърде несправедлива за първите пенсионери по тристълбовия модел.

Причината: през половината си трудов стаж те са се осигурявали само в държавния стълб и мнението на редица експерти е, че тяхната втора пенсия не би следвало да се намаля с такъв размер, какъвто ще бъде намалявана на бъдещите поколения, които от своя страна ще имат пълен пенсионен стаж в два стълба - държавен и частен. Именно това създаваше сериозни притеснения у бъдещите пенсионери дали двете им пенсии няма да правят по-малко от една.

Държавата ще ощети първите пенсионери, които ще получават две пенсии

Държавата ще ощети първите пенсионери, които ще получават две пенсии

Редица въпроси, свързани с изплащането, стоят нерешени от законодателя

Както изглежда, държавата в лицето на социалното министерство и ресорният министър Деница Сачева е готова да намали редукцията на "първата" пенсия на до 10%, както заяви самата тя пред вестник "Труд". "Ще бъдат определени и други периоди след 2002 г., за които държавната пенсия също няма да бъде намалявана. Това са например периодите на майчинство и временна неработоспособност. Причината за това е, че в тези периоди не влизат пари в частните фондове", става ясно още от материала на изданието. Според някои експерти справедливата редукция възлиза на около 5-6%.

Припомняме, че преди две седмици Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване излезе с остра позиция именно срещу тези пропуски. В нея от БАДДПО обясниха формулата за изчисляването на пенсиите и как според тях трябва да бъде прилагана редукцията в нея. Логиката зад изчисленията: за всеки месец, в който не са влизали пари в частната пенсионна партида на осигуреното лице, да не се намаля и държавната му пенсия.

Експертите отдавна пледират за подобно решение, което трябва да облекчи напрежението между двата вида пенсия. В студиото на предаването Money.bg по телевизия Bulgaria ON AIR доц. Жеко Милев от УНСС обясни, че е грешно да се гледа на първия и втория стълб като на конкурентни възможности, а напротив - трябва да се гледа като на допълващи. По думите му противопотавянето им няма как да бъде от полза за бъдещите пенсионери.