Държавната дума на Русия прие днес на трето четене и окончателно Закон за въвеждане на петстепенна прогресивна скала на данъчно облагане на работещите в Русия, съобщи ТАСС.

Новата система на данъчно облагане, която влиза в сила от 2025 г., предвижда:

  • годишни доходи до 2,4 млн. рубли (около 2400 долара месечен доход) се облагат с 13% данък;
  • руснаците с годишен доход над 2,4 млн. рубли ще трябва да плащат данък със ставка от 15%;
  • тези с доход над 5 млн. рубли (около 5100 долара месечен доход) - 18%;
  • при над 20 млн. рубли годишен доход ставката е 20%;
  • и над 50 млн. рубли (около 50 000 долара месечен доход) - 22%;

(Курсът на рублата спрямо долара варира в сравнително широки граници, така че пресмятането в долари е приблизително)

Литва обмисля вдигане на данъци, за да финансира нарастващите разходи за отбрана

Страна от ЕС обмисля вдигане на данъци, за да финансира нарастващите разходи за отбрана

Вероятно ще бъдат вдигнати акцизите на горивата, но и не само

Уточнява се, че с повишена ставка ще се облага само разликата спрямо предходната стъпка. Например работещо лице с доход от 4 млн. рубли годишно, ще плаща 13% върху 2,4 млн. рубли и още 15% - върху останалите 1,6 млн. рубли.

От 2001 г. в Русия действа "плоска скала" за облагане на доходите на физическите лица. А от 2021 г. - прогресивна скала само с две стъпки: 13% и 15% за годишен доход над 5 млн. рубли. През 2024 г., по предложение на руския президент Владимир Путин, започна разработването на законопроект за разширяване на прогресивната скала на подоходно облагане.

За сравнение, в България "плоската скала" на подоходното облагане е 10%, като няма необлагаем минимум. Вече почти всички страни в света с развити икономики, а и не само, имат прогресивна скала на подоходно облагане, в една или друга разновидност.

Освен новите правила за изчисляване на данъчната ставка върху доходите на физически лица в Русия, законът предполага, че семействата с две или повече деца и среден доход на глава по-малък от половината от жизнения минимум за съответния регион на местоживеене, ще могат да получат данъчно облекчение - подоходният им данъкът ще бъде намален до 6%.

Промяната в правилата за облагане на доходите на физическите лица няма да засегне плащанията на участниците във военната операция в Украйна, както и добавките към заплатите на работещите в Далечния север и други територии с неблагоприятни условия.

Стимул: Дават 3000 евро за информация за крупна финансова измама в Гърция

Стимул: Дават 3000 евро за информация за крупна финансова измама в наша съседка

Размерът на бонусите за гражданите зависи от разкритото финансово нарушение, за което е помогнала предоставената информация

Държавната дума прие днес на трето и последно четене изменения в Данъчния кодекс на Руската федерация, насочени към прецизиране на данъчната система на Русия. По-специално, документът предвижда увеличаване на корпоративния данък върху печалбата от 20% на 25%. Документът е внесен в Думата от руското правителство.

"В условията на санкционен натиск върху икономиката на страната и с цел осигуряване на справедлива данъчна тежест, се предлага увеличаване на общата данъчна ставка на корпоративния данък върху печелбата до 25%, като се запазват съществуващите преференциални механизми" - се посочва в съпътстващите материали към документа.

"Само от увеличението на ставката на корпоративния данък върху печалбата от 20 % на 25 % (като се вземат предвид облекченията), в бюджетната система на страната през 2025 г. ще постъпят допълнително около 1,6 трилиона рубли. Общо за периода 2025-2027 г., допълнителните приходи от увеличението на ставката на корпоративния данък ще са около 5 трилиона рубли", се казва още във финансово-икономическата обосновка към документа.

Средната заплата в Русия сега и секторите и градовете, където е най-висока

Средната заплата в Русия сега и секторите и градовете, където е най-висока

Москва е на второ място по размер на заплатите