Определени дейности в сферата на природния газ и ядрената енергия могат да бъдат включени в таксономията на ЕС като "зелени", стана ясно от представения от Европейската комисия допълнителен делегиран акт за климата по Регламента за нея.

Еврокомисарят по въпросите на финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари Марейд Макгинес заяви, че актът има широка подкрепа сред комисарите, но трябва да получи подкрепата на Европейския парламент и Съвета на ЕС. Въпросът обаче не се очертава да получи лесно решение, след като вече срещна неодобрението на Зелените и ЕНП в Европейския парламент.

България е сред страните членки на ЕС, които искат ядрената енергетика и производството на енергия от природен газ да бъдат признати и включени в списъка с екологично устойчиви икономически дейности.

В окончателните правила, публикувани днес, газовите електроцентрали ще бъдат обозначени като "зелени" през настоящото десетилетие, ако отговарят на ограничението за емисии от 270 g въглероден диоксид (CO2) на киловатчас (kWh) или имат годишни емисии на CO2 под 550 kg на kW за 20 години.

Това може да включва газови инсталации с относително високи емисии на въглероден диоксид към днешната дата, но при условие, че преминат към нисковъглероден газ или намалят работните си часове през следващите години.

Газовите централи също така трябва да преминат към работа с нисковъглеродни газове до 2035 г., като отпада изискването в предишен проект за превключване на инсталациите през 2026 година.

Новите ядрени електроцентрали пък трябва да получат разрешения за строеж преди 2045 г., за да бъдат определяни като подходящи за "зелена" инвестиция, и да бъдат разположени в страна с план и средства за безопасно обезвреждане на радиоактивни отпадъци до 2050 година, се посочва в предложените от ЕК правила.

Страните от ЕС и Европейският парламент разполагат с четири месеца, за да могат евентуално да блокират предложените от Комисията правила. А това може да бъде направено от мнозинство от 20 от 27-те страни членки на ЕС - праг, който се счита за малко вероятно постижим - или от мнозинството от евродепутатите.