Един от фундаменталните въпроси на икономиката на развитието е как стопанството расте, пише Хосе Орелана в нова статия. Както много читатели знаят, това се постига със свободни пазари, нерегулирани цени и право на собственост. Но дали това е достатъчно, за да расте една страна?

Отговорът е "не". Докато има държава - правителство - трябва да съществуват и мерки, които ограничават действията на политиците. Тоест трябва да има правила в играта и по-точно в политическия процес. Когато има възможност те да се нарушават се създават мотиви за личностно облагодетелстване, които правят една нация по-бедна.

Какво е търсенето на ренти?

Този процес в икономиката се нарича "търсене на ренти" (rent seeking). Той наподобява предприемачеството по това, че определени агенти се опитват да постигнат печалба. Но в случая на частния бизнес печалбата показва, че една компания е създала добавена стойност. В случая на търсенето на ренти предприемачеството е само политическо, затова точен, макар и разговорен, начин да се преведе понятието е и "шуробаджанащина".

Но търсенето на ренти създава и огромни социални загуби. Например в книгата си The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft, един от авторите на термина Гордън Тълък отбелязва, че цената на едно мито, което е начин за постигане на рента (в икономическия смисъл на думата), е много по-висока, отколкото се е смятало.

За да разберем по-добре неговата позиция, нека си представим, че американските производители на автомобили лобират за въвеждането на мита на вносните коли. От една страна, те използват оскъдни средства, за да постигнат митото, а от друга се получава изкривяване на пазара, защото потребителите се насочват към по-неефективните местни коли (ако беше обратното, нямаше да има нужда изобщо да се налага мито).

Освен това самите политици не налагат произволно законодателство, а такова, което облагодетелства тези, които си плащат за лобирането. Така те създават ренти за компаниите и не е учудващо, че бизнесът е склонен да си плаща за осигуряването на такива.

Търсенето на ренти и обедняването

Един от фундаменталните въпроси в икономиката, както стана ясно по-горе, е как да се развие стопанството. Докато съществуват държавни агенции, чиито представители действат в името на собствения си интерес - което е неизбежно - те ще създават ренти и фирмите ще се опитват да извлекат изгоди от тях.

Затова съществува тенденция те да пилеят ограничените ресурси, за да получат рентите, предлагани от политиците. В крайна сметка продължаващият цикъл на търсенето на ренти, както посочва и Тълък, не води до създаване на стойност за крайните потребители, а до унищожаването ѝ. Така търсенето на ренти всъщност е унищожително предприемачество, създадено от държавата.