Правителството става все по-пасивно по отношение на прилагането на целеносачени реформи, посочват в своя позиция от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), представена на пресконференция днес. Оттам критикуват още, че бюджет 2018 отново ще завърши с излишък, въпреки че заложената програма предвиждаше дефицит в размер на един процент. "За поредна година правителството не изпълнява заявените намерения в тази посока", казват синдикалистите.

КНСБ припомня още, че според статистиката на Министерството на финансите за периода 2009 до 2017 г. планираните капиталови разходи са били в размер на общо 48 милиарда лева, а реализираните са едва 38 милиарда лева. "Ако тези 10 милиарда лева бяха действително изхарчени за този период от осем години, при отчитане на акселератора и на инвестиционния мултипликатор, то БВП следваше да бъде с около 32 милиарда лева повече (при равни други условия)", посочват оттам.

И изчисляват, че това означава, че към края на 2017 г. българската икономика щеше да достигне 131 милиарда лева по текущи цени, вместо малко над 100 милиарда лева. "Това е ясен знак за пропуснати ползи и ощетяване на икономическия потенциал поради плахото поведение от страна на изпълнителната власт".

КНСБ критикува още, че капиталовите разходи се изразходват нехомогенно и играят ролята на буфер, а не на стимулатор на икономически растеж.

Синдикатите настояват още за увеличение на разходите като дял от брутния вътрешен продукт, а не намаляване, защото "страната ни няма да се възползва напълно от благоприятната икономическа конюнкртура и по-скоро поведението в разходен план ще бъде статично, отколкото да отразява реалните промени на макрониво".

"Поддържането на сегашните нива на дефицит, при една повишена база на БВП, след няколко години би имало благоприятно въздействие върху икономическия растеж", казват още от КНСБ.

По отношение на работните заплати, синдикалистите настояват за изпреварващ ръст на минималните възнаграждения, като тя да достигне 50% от средната.

В международен план през 2017 г. компенсацията на един отработен час в България е 5,1 евро, при средно 23,1 евро за ЕС. Номиналната разлика е 4,5 пъти, а при изчислената разлика в покупателната способност, тя е 2,2 пъти.

Данните, цитирани от КНСБ, сочат, че средната работна заплата у нас изостава номинално между 5 и 10 пъти спрямо старите държави членки и около 1,8-2,2 пъти спрямо новите държави членки. Спрямо покупкателната способност, тя е 2,2-2,9 пъти по-ниска от тази в старите държави членки и 1,2-1,5 пъти от новите.