В Русия се използва остарял икономически модел, заяви председателят на Счетоводната камара Алексей Кудрин , бивш финансов министър на федерацията. Според известния икономист, този модел вече е надживял своята полезност и не дава желания резултат , не създава нови продукти и пробивни качества.

Досега Русия, казва Кудрин, не е преминала от икономика на търсенето към инвестиционен модел на развитие.

Русия за първи път изчисли какъв дял заемат петролът и газът в БВП на страната

Русия за първи път изчисли какъв дял заемат петролът и газът в БВП на страната

Оказва се, че делът на петролния и газов сектор в руския БВП намалява до 15,2%

В интервю за РБК Алексей Кудрин посочи нови цели в икономическото развитие на страната. Експертът призова за увеличаване на вътрешните инвестиции, отбелязвайки, че само ново качество на износа може да доведе Брутния вътрешен продукт на Русия до годишен ръст от 5%.

И по-специално, ръководителят на Руската сметна палата смята, че за по -нататъшно успешно развитие е необходимо да се инвестират повече средства в образование и здравеопазване, както и да се гарантира свободата на предприемачеството.

"Трябва да станем по-конкурентоспособни за износ", подчертава в интервюто, цитирано от vesti.ru, Алексей Кудрин. Като цяло износът за руската икономика е безкрайна Вселена. Ние сме длъжни, трябва да създадем нещо за света."

500 руснаци притежават повече от 99,8% от населението на страната

500 руснаци притежават повече от 99,8% от населението на страната

Неравенството в Русия достига нови върхове

Средногодишният ръст на руската икономика от 2013 до 2020 г. е само 0,5% годишно. Според Федералната митническа служба Русия ежегодно изнася стоки на стойност средно 371 милиарда долара. В същото време енергийните ресурси традиционно преобладават в руския износ. Според резултатите от първите пет месеца на 2021 г. те представляват до 53% от руските експертни доставки.

"Трябва да имаме стоки, които те веднага биха искали да купят във всички страни - като iPhone, например", изрази надеждите си Алексей Кудрин.