За първи път Банката на Русия разкри валутната структура на двустранната търговия на Руската федерация с Турция. Както се вижда от данните, публикувани на сайта на регулатора, за периода януари - юни 2019 г. разплащане в рубли се осъществява в 11,7% от сделките, което съответства на нивото от миналата година - 11,3%.

Заканата на Путин да загърби долара се превръща в реалност

Заканата на Путин да загърби долара се превръща в реалност

Еврото заема все по-голяма роля в търговията на Русия

Преобладаващата част от сделките са разчетени и се извършват в долари: за първото полугодие - 83,1%; на еврото се падат 5 на сто от всички двустранни разплащания и още 0,2% — на други валути.

Максимално голям дял на взаимната търговия в рубли с Анкара е достигнат през 2013 и 2014 година - съответно 17,5% и 13%, като в същото време на долара са се падали между 80 и 90% от сделките.

През 2018 година стокообменът между Турция и Русия е нараснал с 16 на сто, достигайки обем от 25,5 милиарда долара.

Турция иска да увеличи търговията си с Русия четири пъти

Турция иска да увеличи търговията си с Русия четири пъти

От сегашните $25 милиарда до $100 милиарда годишно

През октомври тази година Министерството на финансите на Русия и Министерството на финансите на Турция подписаха споразумение за разплащане в националните валути на двете страни. Документът е призван да ускори прехода към по-широкото използване на рублата и турската лира в двустранната търговия припомня 1prime.ru.

Сред другите цели на споразумението са създаването на съответстваща инфраструктура на финансовия пазар и повишаване на привлекателността на националните валути за компании от двете страни.

Освен това за повишаване нивото на ликвидност на руските и турските емитенти ще се развиват инструменти за пускане на дългови ценни книжа на пазарите на двете страни.

Кремъл с план срещу употребата на долари

Кремъл с план срещу употребата на долари

Москва подготвя данъчни облекчения за компаниите, които изнасят в рубли