По данни на статистиката средно 44% от общото потребление на вода в Европейския съюз е за селското стопанство, а в някои райони то достига и 80%. С нарастващото глобално население и изменението на климата, увеличаващи риска от неблагоприятни климатични условия като суша например, натискът върху природните ресурси нараства.

Ето защо Европейската комисия е разработила краткосрочни и дългосрочни стратегии за гарантиране на по-устойчиво използване на водата.

В област Ла Манча, Испания, прекомерното използване на водни ресурси за напояване на земеделска земя почти са довели до пресушаване на редица подземни басейни. Оттогава е създаден проект, който предлага инструменти за подкрепа на местните фермери. Един такъв инструмент например позволява на земеделските стопани да оценят консумацията на вода от своите култури, като същевременно проверяват дали тя съответства на количеството вода, което са законно разрешени за използване в напояването.

Друг инструмент, известен като OPTIWINE, може да се използва за изчисляване на точното количество вода, което да се прилага за лозята, като подобрява качеството на гроздето и същевременно намалява консумацията на вода.

Икономичното ползване на водните ресурси в земеделието и системите за повторно използване на водите ще бъде сред основните приоритети в подпомагането на земеделските производители в Европейския съюз през следващия програмен период. С нарастващия натиск върху качеството и количеството на този природен ресурс ЕК ще продължи да насърчава и да инвестира в устойчиво използване на водата в селското стопанство. Без достатъчна, качествена и лесно достъпна вода европейското производство на хранителни продукти може да бъде застрашено, посочва европейският земеделски сайт ag-press.eu, цитиран от sinor.bg.