Транспортната компания "КАРАТ - С" ще изпълнява превозите, свързани с председателството на Европейския съюз (ЕС) през следващата година.

От специално създаденото Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС са избрали фирмата, като в търга е бил включен само още един кандидат - "Юнион Ивкони".

Стойността на обществената поръчка, която беше обявена през юли месец, е 466 хиляди лева без ДДС или 560 хиляди лева с начисления данък, като срокът за изпълнението й е от 1 ноември тази година до 30 юни следващата.

От решението на ведомството става ясно, че от "КАРАТ - С" са предложили цена за наем на автобус за денонощие от 1660 лева без ДДС или 1992 лева с начисления данък.

Вторият участник в търга "Юнион Ивкони" е предложил стойност от 1810 лева без ДДС или 2172 лева с ДДС.

"Предложената оферта от участника отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие по настоящата обществена поръчка", посочват в мотивите на решението си от министерството.

Конкретно посоченият критерий в документите за избор на изпълнител на обществената поръчка беше предложената от кандидатите цена.

През юли беше обявен друг търг за нови 40 леки автомобила и 40 микробуса за нуждите на председателството на ЕС. Тя беше пусната от Националната служба за охрана (НСО), като посочената прогнозна стойност на поръчката надхвърля 1 милион лева без ДДС.

Търси се: Доставчик на 80 коли на НСО за 1.1 милиона лева

Търси се: Доставчик на 80 коли на НСО за 1.1 милиона лева

Поръчката е за нуждите на председателството на Съвета на Европейския съюз