Новата Концепция за наказателната политика в периода 2020-2025 г. предвижда глобите в Наказателния кодекс, вместо да са във фиксирани граници, да се определят в зависимост от доходите на наказвания, предаде "Труд". Самата Концепция вече е приета от Министерски съвет.

"Постоянното увеличаване на размера на наказанията не позволява те да бъдат адекватно отражение на естеството и степента на обществената опасност на престъпното поведение", се посочва в документа. "Статистиката ясно сочи, че повишаването на размерите на наказанията не води до намаляване на престъпността."

ЕЦБ на съд: Банката има три месеца, за да коригира програмата за количествени улеснения

ЕЦБ на съд: Банката има три месеца, за да коригира програмата за количествени улеснения

Тя беше обявена за неконституционална от германския съд в Карлсруе, който принуди Bundesbank да спре операциите си по нея за три месеца

Вместо това предложението е в бъдеще санкциите да се определят като процент от доходите на дееца за определен период от време. Сред другите мерки са част от нарушенията по Наказателния кодекс да се наказват с административни глоби, да се увеличи ангажираността на пострадалата страна, да се промени фокусът на административно-наказателната репресия като се увеличат алтернативните санкции (например пробация), а не вкарването в затвора, и да се елиминира санкцията "доживотен затвор без замяна".

Интересното е, че аргументите в новата Концепция са дори и икономически. В текста ѝ се посочва:

"Неоправданото изолиране на осъдените лица пречи на нормалното развитие на обществото (създаването на семейства, отглеждането на деца, образованието, участието в пазара на труда). Тези процеси се отразяват отрицателно на икономиката не само докато осъдените лица изтърпяват наказанието, а и след това - поради намалената възможност за наемане на работа на вече осъждани лица."