Най-големият инвеститор на индустриални сгради в Централна и Източна Европа най-накрая стъпва и в България. Групата CTP с централи в Полша и Холандия планира да достигне изгради и придобие 100 000 кв. м площи у нас до края на 2021 г. Компанията вече е започнала и да търси служители.

"Първоначалният ни фокус ще бъде върху региона около София и върху дистрибуцията, фармацевтиката и потребителските стоки за ежедневна употреба", каза директорът за България Владимир Гюрджиев. Очакването на компанията е до Коледа има екип от шест професионалисти. Постигането на 100 000 кв. м площ за отдаване под наем ще бъде постигнато чрез придобивания и изграждане на нови сгради.

"България е на кръстопът между Европа и процъфтяващите икономики от Близкия изток, Русия и Азия", коментира Ремон Вос, CEO на CTP Group. "Над 90% от БВП на страната е от индустрията и от сектор услуги. По всички стандарти, България е обещаваща страна за инвестиция в бизнес паркове, офиси и логистични центрове".

Страната ни е седмата в региона, в която CTP влиза. Тя работи още в Чехия, Словакия, Унгария, Сърбия, Румъния и Полша. С портфолио от индустриални и офис имоти с площ 5,5 милиона кв. м компанията е най-голямата в Централна и Източна Европа. Преди година CTP даде заявка да превърне проекта си CTPark Buchearest West в най-големия логистичен парк в Източна Европа с обща площ над 700 000 кв. м.

България ще бъде част и от постигането на грандиозната цел на компанията да постигне 10 милиона квадратни метра индустриални площи до 2023 г.

През 2018 г. CTP отчита активи на стойност €4,84 милиарда и оперативна печалба от €422 милиона.

Пазарът на индустриални площи в България - концентриран в София и с очаквания за експлозивен растеж

70 процента от сделките на пазара на индустриални имоти се включва в София, заяви Огнян Георгиев по време на Втората международна конференция за индустриални имоти, организирана от платформата БГСКЛАД. Експертът подчерта, че основно търсенето на индустриални обекти е съсредоточено в периферията на столицата, с изградена инфраструктура, пътни връзки и комуникации.

Според изнесени от него данни предлагането в София бележи ръст с около 6 процента. За останалите градове от страната обаче се забелязва недости на чуждестранни инвеститори.

В същото време през следващото десетилетие се очаква нарастване на пазара в София от 1 млн. кв. м до "2 или 3 млн. кв. м", заяви Жоро Ангелов, представител на консултантската компания Forton.

Експертите разграничиха две основни категории индустриални площи в София: тези, които са строени от 1989 г. и тези след 2010 г.

Първата група са с много високи експлоатационни разходи, неподходящи, от гледна точка на съвременната логистика. Основното им предимство е, че са в райони с развит градски транспорт и инфраструктура, разполагайки със самостоятелни площи в диапазона 50-100кв.м. до 500кв.м. Търсенето основно е за малки производства и сервизи, посочват представителите на БГСКЛАД за столицата.

Наемните цени на тези площи зависят от мястото, на което са ситуирани, като варират в много широки граници - от 3 до 10 лв. на кв.м. без ддс. Продажбите им не са чести, което се обуславя от ценността на земята върху, която са построени - често от 300 до 600лв. на кв.м. върху бъдещата възможна РЗП.

Втората група осигуряват комфорт и ниски експлоатационни разходи. Минус е, че се строят извън границите на града, което ги прави недостижими с градски транспорт. Цената им е около 10 до 14 лева на кв.м. плюс такса за поддръжка в границите - 1 до 3 лв. /кв.м. .

Цените на имотите в урбанизиран район се движат от 50 до 140 лв. на кв. м, ако няма регулация и от 100 до 250 лв, с регулация.

Особеност на 2019г. е, че наред с модерните и пазарно обосновани проекти с площ над 5000 до 100 000 кв. м има увеличение на площите до 500 кв.м. с височина до 5-6 м. Пазарът на такива площи, в малки бази с относително труден достъп е ограничен по дефиниция, а крайният резултат е нефункционалност и ниски доходи, казват още те.