"Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, който притежава сградите и терените на двата хипермаркета „Мосю Бриколаж" в София и Варна, ще спестява по близо 30 хил. лв. годишно от данък сгради за двата магазина в продължение на 10 г.

Това съобщиха от компанията, получавайки сертификат за енергийна ефективност клас А за двете свои сгради.

Именно сертификатът издаден от Агенцията за енергийна ефективност освобождава компанията от плащането на данък сгради за срок от десет години от 2008 до 2017 година.

Прости изчисления показват, че за тези години дружеството със специална инвестиционна цел ще спести разходи за около 300 хил. лв.

Припомняме, че "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ отдава под наем двата магазина за близо 90 хил. евро на месец. Компанията има сключени договори за наем със собственика на търговската верига „Доверие Брико" за срок от 10 г.