Епидемията от Covid-19 ще се отрази негативно на бизнеса както в локален план, така и в Европа и света, посочват в свой анализ от Cushman & Wakefield Forton. "Другият съществен фактор е неяснотата колко дълго ще продължи тази ситуация - прогнозите варират от няколко месеца до над година. Съответно към момента е невъзможно да се направи достоверна прогноза за времевите рамки на отделните фази - забавяне, застой и впоследствие възстановяване на пазара", посочват те.

Пазарът на имоти е функция както на общата икономическа картина, така и на бизнеса на клиентите - купувачи, продавачи, наематели, инвеститори. "За разлика от финансовите пазари обаче, той реагира на промените с известно забавяне", казват от компанията.

От Cushman & Wakefield Forton дават и своята прогноза за следващите тримесечие на имотния пазар.

  • Забавяне на активността на наематели и купувачи. Заради чисто физическите ограничения, които налагат властите и здравните органи, много компании ще отложат плановете си за разрастване, а в някои случаи ще предпочетат да разполагат с финансови буфери, за да си гарантират спокойствие в по-трудните периоди;
  • Ще наблюдаваме ръст на свободните площи на офис пазара, което ще окаже натиск върху наемните нива;
  • Отлагане на завършването на нови офис проекти, където е възможно. Търговците ще забавят експанзията си и навлизането на нови пазари до нормализиране на обстановката. Планираните откривания на нови 5-звездни хотели в София тази пролет също ще бъдат отложени;
  • В сегмента на офисите, coworking проектите ще бъдат сериозно засегнати, което ще ограничи ръста на площите, а може да доведе и до отпадане на по-малки и финансово нестабилни участници от пазара;

В средносрочен план ще наблюдаваме цялостно преструктуриране на отделни бизнеси, което ще се отрази и върху пазара на имоти:

  • Тоталната дигитализация и виртуализация, на която вече сме свидетели, ще стимулира още по-динамичното развитие на ИТ и аутсорсинг бизнеса, които са и основните играчи на офисния пазар в България;
  • Преструктурирането на някои бизнеси ще доведе до освобождаване на работна ръка, което ще има негативен ефект в краткосрочен план, но в средносрочен ще бъде шанс за преквалификация. Това от своя страна ще доведе до промяна в структурата на заетостта в икономиката и не е изключено да видим нови ключови участници на имотния пазар;
  • Сегашната ситуация с блокирани производства и спрени доставки показва, че е нужна диверсификация на мощности и реорганизация по веригата на доставка (supply chain). Това ще подсили ефекта от търговските войни и ще подтикне редица компании да търсят алтернативни локации и доставчици, за да подсигурят цикъла си на производство в случай на затрудняване на обстановката. Ще наблюдаваме ефект, подобен на т.нар. near shoring, който стимулира редица доставчици да инвестират в мощности в Централна и Източна Европа през последните години. Още обаче е рано да се прогнозира кои региони ще бъдат облагодетелствани в световен мащаб;
  • Настоящият период с ограничено придвижване ще даде допълнителен тласък на електронната търговия. Онлайн магазините и всички компании по веригата на доставка (куриерски, логистични и т.н.) ще стават все по-ключов фактор за търсенето на складови и логистични площи;
  • Не е изключено сегашната ситуация на ограничено потребление да доведе до трайно преосмисляне на потребителските навици в бъдеще;
  • По-ограниченото движение на стоки в глобален план ще даде шанс за възраждането на по-малки местни производства.
Кои са най-бързо развиващите се офис зони в София?

Кои са най-бързо развиващите се офис зони в София?

Средната цена за наем там е около 13-14 евро на кв. м.