Трите най-динамично развиващи се офис зони през 2019 г. са районите около 7-11 км на бул. "Цариградско шосе", Бизнес Парк София и кв. "Хладилника".  Това показват данни от последния доклад на Colliers за пазара на офис площи. Доказателство за това е нарастващият им дял от целия пазар, който се е удвоил от 2017 г. и през 2019 г. е достигнал 35% от общия обем в столицата.

Интересът на инвеститорите и строителите също е насочен към тези зони - над 70% от сградите в строеж са съсредоточени в тях. 62% от всички сключени сделки на пазара за 2019 г. са там. Средните офертни наемни нива в сегмента в конкретните райони са в диапазона 13-14 евро на кв.м.

Споделените офиси: Какво стои зад тях и за кого са подходящи?

Споделените офиси: Какво стои зад тях и за кого са подходящи?

За модерната концепция пред Money.bg разказва Таня Терзийска

Предлагането  на пазара на офис площи през втората половина на 2019 г. отбеляза 4%. За пръв път от четири години обемите на офисите клас А регистрираха превес над тези от клас В.

Над половината от търсенето през посочения период е от компании от секторите ИТ и аутсорсинг. След това се нареждат и професионалните услуги (21%), които предпочитат Център и Широк Център, докато ИТ и аутсорсинг фирмите са с фокус върху Периферия.

 

Наемателите на офис площи все повече търсят социалната среда и допълнителни услуги

Наемателите на офис площи все повече търсят социалната среда и допълнителни услуги

HR-ите на компаниите играят все по-голяма роля при избирането на офис

Високата конкурентност между работодателите на пазара на труда и стремежът към поддържане на висока ефективност на служителите, мотивира компаниите да обръщат все по-голямо внимание на офис пространствата и работните условия в тях. Това оказва пряко влияние върху характеристиките на търсене на нов офис, към които в допълнение на стандартните като добра локация, транспортна обезпеченост и допълнителни услуги, се добавят все повече изисквания, свързани с общите части и заобикалящата среда.

През периода 2020-2022 г. се очаква да бъдат завършени още 396 000 кв.м., които към момента са в активно строителство. Средните офертни наеми се запазват без промяна - за клас А - 13.5 евро/ кв.м. и за клас B - 10 евро.

Най-интересните офиси, които видяхме през 2019-а

Най-интересните офиси, които видяхме през 2019-а

През 2020 г. пазарът на офиси ще продължи да се характеризира със стабилни нива на търсене на качествени модерни площи в установени бизнес локации. Основен принос за това отново ще има ИТ и аутсорсинг сектора. В допълнение на него, нови за България компании се очаква да разгледат възможностите за стартиране на операции в столицата, както и в други големи градове като Пловдив, Бургас и Варна.

До края на годината ще излязат 132 000 кв.м. офис площи клас А и В, от които значителен дял се концентрира в зоната на Sofia Tech Park (23%). Активното строителство ще доведе до продължаване на тренда за усвояване на етап "в строеж" и до формирането на нови бизнес локации.