Повече от половината млади българи живеят в *пренаселени домакинства, сочат последните данни на "Евростат". Според статистиката 57% от хората между 15 и 29 години у нас живеят в подобни условия, при 38% за българите от всички възрасти. Пред нас по този показател е единствено Румъния, в която 60% от младежите живеят в пренаселени домове, при 40% за цялото население. 

През 2021 г. в ЕС делът на младите хора, живеещи в пренаселени домакинства, се оценява на повече от една четвърт (26%). Коефициентът на пренаселеност при младите хора е с 9 процентни пункта по-висок от коефициента на пренаселеност за цялото население (17%).

Сред държавите-членки на ЕС има значителни разлики в нивата на пренаселеност при младите хора. Както вече споменахме Румъния (60%) и България (57%) оглавяват класацията, след тях са: Латвия (54%), Гърция (48%) и Полша (47%), които регистрират най-високите нива на пренаселеност за хората на възраст 15-29 години, докато най-ниските регистрирани нива са отчетени от Кипър и Малта (и двете записват близо 4%), Ирландия (5%), Холандия и Белгия (и двете близо до 8%).

Столичните квартали с най-много и най-малко празни жилища

Столичните квартали с най-много и най-малко празни жилища

Тези апартаменти нито се продават, нито се дават под наем

Степента на пренаселеност при младите хора е повече от два пъти по-висока от процента за населението в Дания (21,6% за младите хора спрямо 9,2% население от всички възрасти), Холандия (7,5% срещу 3,4%) и Финландия (15,6% спрямо 7,4%).

Най-ниски разлики между младите хора и общото население са регистрирани в Ирландия (1,1 процентни пункта - п.п.), Кипър и Малта (и двете по 1,3 п.п.), Белгия (2,3 п.п.) и Люксембург (2,6 п.п.).

*Степента на пренаселеност е процентът от населението, живеещо в пренаселено домакинство. Счита се, че дадено лице живее в пренаселено домакинство, ако домакинството не разполага с минимален брой стаи, равен на сумата от: една стая за домакинството; една стая на двойка в домакинството; една стая на един човек над 18 години; една стая на двойка самотни хора от един и същи пол между 12 и 17 години; една стая за един човек на възраст между 12 и 17 години, непосочен в предходната категория; една стая за двойка деца до 12 години.